^Powrót na górę

 • 1 W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA PCK I 50. ROCZNICĘ ISTNIENIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
  Poświęcenie i przekazanie sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu
 • 2 AKCJE KRWIODAWSTWA
  Możesz pomóc oddając cząstkę siebie. Być może kiedyś, ktoś Tobie ofiaruje swoją krew.
 • 3 PIELGRZYMKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
  Przeżycia związane z wyjazdem do Kalwarii Pacławskiej głęboko zapadły nam w serce i pamięć.
 • 4 DZIAŁAMY TAM, GDZIE JESTEŚMY POTRZEBNI
  .Zabezpieczanie akcji krwiodawstwa na Rynku w Jarosławiu
 • 5 AKCJE KRWIODAWSTWA - "KAWA CZY HERBATA" W JAROSŁAWIU
  Trzeba jednoczyć się i pomagać drugiemu człowiekowi, by dawać to, co jest najcenniejsze, ŻYCIE!
PCK

Pomaga! Szkoli! Opiekuje! Ratuje!


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

W JAROSŁAWIU

b_150_100_16777215_00_images_kluby_p1280012.jpeg"Kropla Życia" 

 

Dla uczczenia Światowego Dnia Chorego, przypadającego 11 lutego tego roku oraz 115 rocznicy powstania OSP w Wielkich Oczach, druhowie z tej jednostki założyli klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Kropla Życia”.

16 listopada 2011 r. podczas Zjazdu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lubaczowie została przeprowadzona rozmowa pomiędzy Wójtem Gminy Wielkie Oczy Tomaszem Lorencem oraz Komendantem Gminnym ZOSP RP Rafałem Furmanem, a wiceprezesem Zarządu Rejonowego PCK w Jarosławiu Zdzisławem Wójcikiem. Zaowocowała ona zaproszeniem do remizy OSP przedstawiciela PCK. Wiceprezes Wójcik 28 grudnia 2011 r. przybliżył druhom zebranym podczas posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP zagadnienia związane z krwiodawstwem i krwiolecznictwem. Po tej wizycie zaproszony został na walne zebranie sprawozdawcze do OSP w Wielkich Oczach, które odbyło się 28 stycznia 2012 r. W czasie tego spotkania poruszył m.in. temat statusu Honorowego Dawcy Krwi, regulaminu klubów HDK PCK, które to dokumenty przekazał strażakom. Omówił uchwałę Zarządu Głównego PCK w sprawie zasad odznaczania i wyróżniania krwiodawców oraz zasad nadawania sztandarów i imion klubom.

Przekazał także deklaracje dotyczące przyjęcia do klubu oraz indywidualną kartę HDK zapraszając jednocześnie do zgłoszenia jednostki OSP do VII edycji ogólnopolskiego konkursu pod hasłem „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. Podczas spotkania w świetlicy OSP omówił i zaprezentował Identyfikacyjną Kartę Grupy Krwi, Kartę I.C.E. oraz „Oświadczenie woli” dotyczące przekazania do transplantacji, po swojej nagłej śmierci, narządów ratujących życie innym, przekazując druhom do wglądu wymienione własne dokumenty.

Przypomniał, kto może, a kto nie może być krwiodawcą, zaznaczył, że kobiety mogą oddawać krew maksymalnie 4 razy w roku, a mężczyźni 6. Po każdym oddaniu 450 mililitrów krwi krwiodawca otrzymuje dzień wolny od pracy lub nauki oraz tzw. „bombę kaloryczną” czyli 9 tabliczek czekolady.

Podkreślił, że kobieta po oddaniu 5, a mężczyzna po oddaniu 6 litrów krwi otrzymuje tytuł Zasłużony HDK. Omówił także sprawy związane z legitymacjami HDK, odznakami przysługującymi krwiodawcom, zwrotem kosztów dojazdu do punktów krwiodawstwa, przysługującymi zasłużonym dawcom zniżkami na leki, a także poruszył inne aspekty działalności czerwonokrzyskiej.

Przytoczył słuchaczom słowa św. Maksymiliana Marii Kolbego, patrona krwiodawców: „Miarą wartości człowieka są jego czyny”. Przypomniał, że Światowy Dzień HDK, przypada corocznie 14 czerwca. Zaprosił zebranych na Ogólnopolską Pielgrzymkę Krwiodawców do Częstochowy, która odbędzie się w maju tego roku, a także na XI Podkarpacką Pielgrzymkę HDK PCK do Kalwarii Pacławskiej zaplanowaną na 1 września 2012 r. Przekazał również druhom kalendarze o tematyce związanej z honorowym krwiodawstwem.

28 stycznia 2012 r. przy OSP w Wielkich Oczach powstał klub HDK PCK „Kropla życia” liczący 21 osób. Prezesem wybrano Dariusza Kiktę, wiceprezesem Rafała Furmana. Sekretarzem klubu została Patrycja Senyk, a skarbnikiem Magdalena Nienajadło. W skład Zarządu weszli także Mirosław Głąb i Krzysztof Janeczko.

„Cieszę się, że powstał ten klub. Będziemy mogli jeszcze skuteczniej pomagać potrzebującym” – wyznaje prezes Kikta, który oddał już ponad 14 litrów krwi. Część klubowiczów już wcześniej rozpoczęła swoją przygodę z krwiodawstwem. Na przykład wiceprezes Furman swoją przygodę z krwiodawstwem rozpoczął w wojsku 1996 roku. Ma już na swoim koncie ponad 19 litrów oddanej krwi. „ Dobrze, że mogłem oddać tyle litrów tego życiodajnego płynu, jak do tej pory niczym nie zastąpionego” – mówi Rafał.

Z powstania klubu zadowolony jest Wójt Gminy Tomasz Lorenc, Prezes Zarządu Gminnego OSP zarazem członek OSP Wielkie Oczy, który jako jeden z pierwszych zgłosił chęć wstąpienia w jego szeregi. „Dzisiaj tworzymy nową historię krwiodawstwa w naszej jednostce. Wierzę, że za przykładem naszych druhen i druhów dołączą do „Kropli życia” inni strażacy i nie tylko, gdyż klub jest otwarty dla wszystkich chętnych ” – dzieli się spostrzeżeniami Wójt.

Strażacy-krwiodawcy przyjmują osoby chcące wstąpić do klubu. Pierwszym i najlepszym tego przykładem jest członkostwo Jadwigi Pałczyńskiej dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Wielkich Oczach. Prezes OSP Jerzy Senyk wraz z prezesem klubu HDK PCK po przeprowadzonych rozmowach uzyskali zapewnienie o chęci wstąpienia do „Kropli życia” kolejnych kilku osób.

Władze klubu skupiającego strażaków, ich rodziny i mieszkańców tej miejscowości, przy współpracy z UG planują wkrótce uczestniczyć w zbiorowej akcji oddania krwi w Jarosławiu.

Tekst i zdjęcie Zdzisław Wójcik

Copyrigcht © 2023 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu