^Powrót na górę

 • 1 W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA PCK I 50. ROCZNICĘ ISTNIENIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
  Poświęcenie i przekazanie sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu
 • 2 AKCJE KRWIODAWSTWA
  Możesz pomóc oddając cząstkę siebie. Być może kiedyś, ktoś Tobie ofiaruje swoją krew.
 • 3 PIELGRZYMKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
  Przeżycia związane z wyjazdem do Kalwarii Pacławskiej głęboko zapadły nam w serce i pamięć.
 • 4 DZIAŁAMY TAM, GDZIE JESTEŚMY POTRZEBNI
  .Zabezpieczanie akcji krwiodawstwa na Rynku w Jarosławiu
 • 5 AKCJE KRWIODAWSTWA - "KAWA CZY HERBATA" W JAROSŁAWIU
  Trzeba jednoczyć się i pomagać drugiemu człowiekowi, by dawać to, co jest najcenniejsze, ŻYCIE!
PCK

Pomaga! Szkoli! Opiekuje! Ratuje!


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

W JAROSŁAWIU

b_150_100_16777215_00_images_DSC01232.jpeg

 7 marca 2024 roku do Zespołu Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu przybyli: prezes Oddziału Rejonowego PCK w Jarosławiu Jan Potoniec oraz wiceprezes tego Oddziału Zdzisław Wójcik. Podczas spotkania edukacyjno-informacyjnego z uczennicami i uczniami klas III, IV i V przybliżyli oni ideę honorowego krwiodawstwa oraz przekazywania narządów do transplantacji po swojej nagłej śmierci, ratując życie innym.

 Prezes Potoniec zapoznał słuchaczy z najważniejszymi informacjami związanymi z oddawaniem krwi. Zwrócił uwagę m.in. na to, jakie warunki muszą być spełnione, aby zostać dawcą. Omówił jak wygląda pobranie krwi i czy jest się czego obawiać. Przypomniał, że krew to substancja, której nie da się sztucznie wyprodukować, a która każdego dnia ratuje życie ludzkie. Prezes Potoniec jest czynnym krwiodawcą, który oddał ponad 76 litrów krwi. Pełni funkcję skarbnika Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie. Jest również członkiem Krajowej Rady Krwiodawstwa PCK.

b_150_100_16777215_00_images_DSC01236.jpeg

Wiceprezes Wójcik zaprezentował własne dokumenty - Kartę Identyfikacyjną Grupy Krwi, Kartę I.C.E., dwie legitymacje HDK oraz odznaki, którymi został uhonorowany. Wszystko to czynił z myślą, że dzielenie się wiedzą w tym zakresie przyczyni się do powiększenia grona krwiodawców. Jako emerytowany strażak, który także pełnił służbę w podziale bojowym, dodał też, że bezpieczeństwo i krwiodawstwo bardzo się łączą, ponieważ poszkodowani w wypadkach ludzie doznają czasami ciężkich urazów i właśnie wtedy najbardziej potrzebna jest krew – najcenniejszy lek, którego niczym nie można zastąpić. Z. Wójcik oddał dotychczas blisko 33 litry tego życiodajnego płynu.

Obydwaj zasłużeni krwiodawcy przybyli do szkoły na zaproszenie pani Agnieszki Hrycewicz, uczącej języka polskiego, która także zachęcała młodzież do dzielenia się cząstką siebie podczas akcji krwiodawstwa. Pani Agnieszka wraz z panią Haliną Wojciechowską-Kiwior –opiekują się młodzieżą należącą do klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Kropelka” przy ZSSiB.

b_150_100_16777215_00_images_DSC01238.jpeg

Cieszy fakt, że w prelekcji uczestniczyli również pedagodzy uczący wychowania fizycznego: Jolanta Pajda oraz pan Jacek Mikłasz. W niemal 17 letniej historii istnienia „Kropelki” wielu nauczycieli ZSSiB rozpoczęło lub kontynuowało przygodę z krwiodawstwem. Należą do nich: pani Monika Cholewa, pani Hanna Wojciechowska – Kiwior, panowie - Robert Porczak, Wojciech Bęś, Damian Mątkowski i Maciej Kamiński.

Warto pamiętać o słowach Jana Pawła II wypowiedzianych podczas I Światowego Dnia Krwiodawcy w 2004 r.: „Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia… Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata”.

b_150_100_16777215_00_images_DSC01242.jpeg

Wiceprezes Wójcik zacytował słowa zawarte w „Oświadczeniu woli”, które nosi przy sobie od 2004 r. - „Moją wolą jest, by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować”. Po czym pozostawione czyste druki „Oświadczeń woli” – zostały przekazane młodzieży celem rozważenia ich własnej woli.

Jan Paweł II powiedział: „Każdy przeszczep narządu ma swoje źródło w decyzji o wielkiej wartości etycznej: decyzji, aby bezinteresownie ofiarować część własnego ciała z myślą o zdrowiu i dobru drugiego człowieka”. Warto pamiętać, że życie ludzkie jest szczególnym darem i powinniśmy je przeżywać z wdzięcznością.

b_150_100_16777215_00_images_DSC01243.jpeg

Niech mottem tego spotkania będą słowa cytowanego wyżej papieża Polaka, wypowiedziane 18 czerwca 1983 r. na Jasnej Górze: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Te piękne słowa warto mieć zawsze w pamięci, w sercu i wcielać je w życie. Patron krwiodawców w Polsce św. o. Maksymilian Maria Kolbe wiele dobra uczynił. Złożył też ofiarę z własnego życia. Powiedział także m.in.: „Miarą wartości człowieka są jego czyny”. Nic dodać, nic ująć.

Warto podkreślić, że prelekcja przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze. Uczniowie bardzo się angażowali. Ci spośród nich, którzy najszybciej, i co ważne, prawidłowo odpowiedzieli na zadawane przez prelegentów pytania, otrzymali drobne upominki. W „odwecie” skierowali do przybyłych gości szereg pytań. Zdobyte, podczas wielu lat przygody z krwiodawstwem doświadczenie, pozwoliło zaproszonym krwiodawcom udzielić wyczerpujących odpowiedzi. Na zakończenie spotkania padła wspólna deklaracja: „Do zobaczenia podczas akcji krwiodawstwa w Jarosławiu”.

Opracowanie Zdzisław Wójcik, zdjęcia Kacper Hop

b_150_100_16777215_00_images_DSC01246.jpeg b_150_100_16777215_00_images_DSC01248.jpeg

b_150_100_16777215_00_images_DSC01250.jpeg

b_150_100_16777215_00_images_DSC01253.jpeg b_150_100_16777215_00_images_DSC01255.jpeg

b_150_100_16777215_00_images_DSC01256.jpeg

b_150_100_16777215_00_images_DSC01257.jpeg b_150_100_16777215_00_images_DSC01258.jpeg

b_150_100_16777215_00_images_DSC01259.jpeg
Copyrigcht © 2024 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu