^Powrót na górę

 • 1 W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA PCK I 50. ROCZNICĘ ISTNIENIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
  Poświęcenie i przekazanie sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu
 • 2 AKCJE KRWIODAWSTWA
  Możesz pomóc oddając cząstkę siebie. Być może kiedyś, ktoś Tobie ofiaruje swoją krew.
 • 3 PIELGRZYMKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
  Przeżycia związane z wyjazdem do Kalwarii Pacławskiej głęboko zapadły nam w serce i pamięć.
 • 4 DZIAŁAMY TAM, GDZIE JESTEŚMY POTRZEBNI
  .Zabezpieczanie akcji krwiodawstwa na Rynku w Jarosławiu
 • 5 AKCJE KRWIODAWSTWA - "KAWA CZY HERBATA" W JAROSŁAWIU
  Trzeba jednoczyć się i pomagać drugiemu człowiekowi, by dawać to, co jest najcenniejsze, ŻYCIE!
PCK

Pomaga! Szkoli! Opiekuje! Ratuje!


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

W JAROSŁAWIU

b_150_100_16777215_00_images_139.jpeg

W 2023 roku przypada piękny Jubileusz 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce. Corocznie też od 22 do 26 listopada w wielu miejscach odbywają się uroczystości z okazji Dni Honorowego Dawstwa PCK.

7 grudnia 2023 r. w sali lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu odbyło się spotkanie krwiodawców oraz przedstawicieli jednostek zaangażowanych w inicjatywę honorowego krwiodawstwa na terenie miasta Jarosławia i Lubaczowa oraz powiatów jarosławskiego i lubaczowskiego. Organizatorem spotkania był Oddział Rejonowy PCK w Jarosławiu, a gospodarzem prezes Jan Potoniec, który jest też członkiem Krajowej Rady Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

b_150_100_16777215_00_images_2a.jpeg

Zaproszonych gości, w tym Antoniego Olaka prezesa Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie i członka Zarządu Głównego PCK, Macieja Maruszaka dyrektora POO PCK, przedstawicieli władz samorządowych: członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Annę Huk, Burmistrza Jarosławia Waldemara Palucha, Mariusza Piroga reprezentującego Starostę Lubaczowskiego Zenona Swatka, Wójta Gminy Rokietnica Witolda Szajnego, przewodniczącego Rady Gminy Radymno Jana Fuśka, zastępcę dyrektora RCKK w Rzeszowie lek. med. Urszulę Bzdek reprezentującą dyrektora dr n. o zdr. Ewę Zawilińską, Andrzeja Baziaka – przewodniczącego Sekcji Straży Granicznej w Krajowej Radzie Honorowego Krwiodawstwa przy Zarządzie Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża, prezesów klubów HDK PCK, honorowych krwiodawców oraz działaczy PCK przywitał Jan Potoniec i przekazał wyrazy uznania dla wszystkich osób i organizacji zaangażowanych w propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.

Podczas spotkania uhonorowano i podziękowano wyjątkowym ludziom, którzy z potrzeby serca, bezinteresownie pomagają innym, dzieląc się cząstką siebie – swoją krwią. Prezes POO PCK Antoni Olak oraz dyrektor POO PCK Maciej Maruszak w asyście prezesa OR PCK w Jarosławiu Jana Potońca odznaką Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu odznaczyli: Józefa Kołodzieja, Mariana Romanika i Sylwestra Targa.

Odznakę Honorową PCK IV stopnia otrzymały kluby HDK PCK: „KRWINKA” przy Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie, „FLORIAN” przy Zarządzie Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Cieszanowie i „STRAŻAK” przy Stowarzyszeniu Ziemi Pruchnickiej w Pruchniku.

Odznaką Honorową PCK wyróżniono: Krzysztofa Zaleskiego – III stopnia oraz Jana Fuśka i Wiesława Sopla – IV stopnia.

b_150_100_16777215_00_images_7d.jpeg

Warto zaznaczyć, że Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża – to polskie odznaczenie ustanowione Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1927 roku o Stowarzyszeniu Polski Czerwony Krzyż, stanowiące zaszczytne wyróżnienie za zasługi w realizacji humanitarnych celów Polskiego Czerwonego Krzyża a w szczególności zadań określonych w ustawie o Polskim Czerwonym Krzyżu i Statucie Stowarzyszenia.

Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia wyróżnionych zostało 7 dawców, II stopnia 10 dawców, a III stopnia 19 dawców. Na podkreślenie zasługuje fakt, że pośród wyróżnionych odznaką Zasłużony HDK było 6 kobiet.

b_150_100_16777215_00_images_8.jpeg

Podczas uroczystości 41 osób działających na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz wspierających tą ideę wyróżniono medalem pamiątkowym z okazji 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK. W tym gronie znaleźli się między innymi samorządowcy: Anna Huk, która jest czynnym krwiodawcą i członkiem klubu HDK PCK „Kropelka Życia” przy OR PCK w Jarosławiu, Burmistrz Miasta Jarosława Waldemar Paluch, Wójta Gminy Rokietnica Witold Szajny, przewodniczący Rady Gminy Radymno Jan Fusiek. Warto zaznaczyć, że tym medalem uhonorowano także, łącznie z panią Huk, 7 przedstawicielek płci pięknej.

Prezes Jan Potoniec otrzymał odznakę ustanowioną przez POO PCK za oddanie 75 litrów krwi, a Wiesław Sopel były prezes klubu HDK PCK przy Komendzie Powiatowej PSP w Lubaczowie taką odznakę za oddanie 25 litrów tego bezcennego leku.

Kapituła Orderu św. Floriana MAZOVIA, Uchwałą Nr 1 z dnia 14 stycznia 2023 roku w duchu założonych celów Stowarzyszenia, a szczególnie: kształtowania postaw patriotycznych, służby Bogu i Ojczyźnie, podtrzymywania ducha rycerskości, wzajemnego poszanowania i honoru, krzewienia pozytywnych idei tradycji szlacheckiej i zakonów rycerskich Złotym Krzyżem ustanowionym w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości za Wybitne Zasługi, jako wyraz uznania za działalność na rzez społeczeństwa, praw człowieka oraz wspierania i tworzenia inicjatyw nawiązujących do idei Niepodległości wyróżniła: Macieja Maruszaka, Antoni Olaka, Jana Potońca i Zdzisława Wójcika.

b_150_100_16777215_00_images_12d.jpeg

Medalem Pamięci Polskiego Czynu Zbrojnego – 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku – Cudu nad Wisłą, Społeczny Komitet Organizacyjny „Maksymilianalia – Niepokalanów”, jako wyraz uznania za działalność na rzecz społeczeństwa i kraju ojczystego odznaczono Fryderyka Chrząszcza i Stanisława Janiszewskiego.

W obu sytuacjach odznaczenia dokonał Andrzej Baziak Komandor Odznaki Świętego Floriana MAZOVIA.

Pamiątkowymi szklanymi statuetkami wyróżniono: prezesa Jana Potońca za 35 lat działalności w Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu, Elżbietę Potoniec za wielki i długoletni wkład w promowanie wzniosłej i humanitarnej idei Honorowego Krwiodawstwa PCK oraz działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu w mediach społecznościowych i Andrzeja Baziaka za współpracę w ramach promowania idei Honorowego Krwiodawstwa PCK.

Podczas uroczystości zostały również przekazane przez prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Jarosławiu podziękowania na ręce prezesów klubów HDK PCK działających przy Oddziale Rejonowym PCK w tym mieście, w Lubaczowie oraz na terenie powiatów jarosławskiego i lubaczowskiego. OR PCK w Jarosławiu serdecznie dziękuje za dotychczasową współpracę dyrektorowi Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu Tomaszowi Wywrót oraz dyrektorowi MDK w Lubaczowie. Andrzejowi Kindratowi.

b_150_100_16777215_00_images_44.jpeg

Wręczono także upominki dla odznaczonych od RCKK w Rzeszowie. Prezes Potoniec otrzymał podziękowanie od Burmistrza Miasta Jarosławia Waldemara Palucha, promujący miasto Jarosław piękny album „Jarosław miasto olśnień” - najnowsze wydanie, listy gratulacyjne od prezesa POO PCK, dyrektora POO PCK, dyrektora RCKiK w Rzeszowie oraz od dyrektora CKiP w Jarosławiu.

Miłym akcentem spotkania było przekazanie przez Małgorzatę Strycharz prezes klubu HDK PCK „Krwinka” z Lubaczowie okolicznościowych statuetek z okazji 65-lecia HDK jako wyraz wdzięczności za wieloletnią współpracę prezesowi Potońcowi i wiceprezesowi Zdzisławowi Wójcikowi oraz kierownikowi Biura Oddziału Rejonowego PCK w Jarosławiu, Ewie Załęskiej.

„W imieniu Zarządu OR PCK w Jarosławiu przyjmijcie wyrazy głębokiej wdzięczności i uznania za Waszą wrażliwą postawę, poświęcenie i ofiarność. Życzymy Wam dobrego zdrowia, realizacji pasji i wszelkiej pomyślności” – powiedział na zakończenie Gali Jan Potoniec.

Spotkanie zakończone poczęstunkiem przygotowanym przez Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Gminy Wiązownica, którego prezesem jest pani Monika Vettori, przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.

ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI

Tekst Zdzisław Wójcik i Jan Potoniec, zdjęcia Zdzisław Wójcik i Krzysztof Zaleski

Copyrigcht © 2024 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu