^Powrót na górę

 • 1 W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA PCK I 50. ROCZNICĘ ISTNIENIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
  Poświęcenie i przekazanie sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu
 • 2 AKCJE KRWIODAWSTWA
  Możesz pomóc oddając cząstkę siebie. Być może kiedyś, ktoś Tobie ofiaruje swoją krew.
 • 3 PIELGRZYMKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
  Przeżycia związane z wyjazdem do Kalwarii Pacławskiej głęboko zapadły nam w serce i pamięć.
 • 4 DZIAŁAMY TAM, GDZIE JESTEŚMY POTRZEBNI
  .Zabezpieczanie akcji krwiodawstwa na Rynku w Jarosławiu
 • 5 AKCJE KRWIODAWSTWA - "KAWA CZY HERBATA" W JAROSŁAWIU
  Trzeba jednoczyć się i pomagać drugiemu człowiekowi, by dawać to, co jest najcenniejsze, ŻYCIE!
PCK

Pomaga! Szkoli! Opiekuje! Ratuje!


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

W JAROSŁAWIU

b_150_100_16777215_00_images_h1.jpegZałożyli hutniczy klub

 

22 września 2021 roku, dla uczczenia zbliżających się Dni Honorowego Dawstwa Krwi (22-26 listopada), pracownicy O-I Poland S.A. w Jarosławiu, założyli klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Hutnicza krew”. Na spotkaniu organizacyjno-założycielskim obecna była, z uwagi na pracę zmianową, część osób pragnących nieść pomoc, ratować ludzkie zdrowie i życie.

b_150_100_16777215_00_images_h4.jpegNa zaproszenie przewodniczącego Związków Zawodowych Artura Poliszaka do O-I przybyli prezes Oddziału Rejonowego PCK w Jarosławiu Jan Potoniec oraz wiceprezes tego Oddziału Zdzisław Wójcik. Prezes Potoniec przybliżył zebranym w sali szkoleniowej zagadnienia związane z krwiodawstwem i krwiolecznictwem. Poruszył m.in. temat statusu Honorowego Dawcy Krwi, regulaminu klubów HDK PCK. Omówił uchwałę Zarządu Głównego PCK w sprawie zasad odznaczania i wyróżniania krwiodawców oraz zasad nadawania sztandarów i imion klubom. Zaprosił na www.pck.org.pl i www.dawcomwdarze.pl Przypomniał o korzystaniu przez Zasłużonych HDK ze zniżek na autobusy MZK, zniżek na leki, o wyjazdach do sanatorium, zakupach w aptekach czy korzystaniu z wizyt do lekarzy specjalistów poza kolejnością.

b_150_100_16777215_00_images_h3.jpegWiceprezes Wójcik omówił i zaprezentował Identyfikacyjną Kartę Grupy Krwi, Kartę I.C.E. oraz "Oświadczenie woli" dotyczące przekazania do transplantacji, po swojej nagłej śmierci, narządów ratujących życie innym, wręczając zainteresowanym do wglądu wymienione własne dokumenty. Chętni otrzymali czyste druki "Oświadczenia woli" z prośbą o przemyślenie tematu, a także zaproszenie na www.poltransplant.org.pl Przypomniał, kto może, a kto nie może być krwiodawcą, zaznaczył, że kobiety mogą oddawać krew maksymalnie 4 razy w roku, a mężczyźni 6. Po każdym oddaniu 450 mililitrów krwi krwiodawca, który musi mieć ukończone 18 lat i ważyć minimum 50 kg, otrzymuje dwa dni wolne od pracy lub nauki ( w czasie trwania epidemii) oraz tzw. "bombę kaloryczną" czyli 9 tabliczek czekolady.

Pan prezes podkreślił, że kobieta po oddaniu 5, a mężczyzna po oddaniu 6 litrów krwi otrzymuje tytuł Zasłużony HDK. Omówił także sprawy związane z legitymacjami HDK, odznakami przysługującymi krwiodawcom, zwrotem kosztów dojazdu do punktów krwiodawstwa, a także poruszył inne aspekty działalności czerwonokrzyskiej. Przekazał także deklaracje dotyczące przyjęcia do klubu oraz indywidualną kartę HDK.

Wiceprezes Wójcik przybliżył temat rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego oraz zaprosił wszystkie zainteresowane osoby, pragnące dowiedzieć się więcej, na www.szpik.info Poinformował, że od 22 maja 1999 r. patronem krwiodawców jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Przytoczył słuchaczom znamienne w swej treści słowa św. Maksymiliana: "Miarą wartości człowieka są jego czyny".

b_150_100_16777215_00_images_h2.jpegPodczas spotkania prelegent prezentował, otrzymane przez niego w latach ubiegłych, Kryształowe Serce oraz odznakę "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu". Wyróżnienie Kryształowe Serce otrzymują osoby, które w sposób konkretny spowodowały rozwój idei czerwonokrzyskich, a szczególnie honorowego krwiodawstwa. Wyróżnienie przyznaje Kapituła, którą stanowi Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa.

Odznaka "HDK - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" jest nadawana w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Odznakę nadaje Minister Zdrowia. Prezes Potoniec również posiada Kryształowe Serce oraz wymienioną odznakę.

Z. Wójcik przypomniał, że Światowy Dzień HDK, przypada corocznie 14 czerwca. Na zakończenie spotkania zaznaczył, że świadomy dawca oddaje krew wtedy, kiedy ona jest potrzebna.

Podczas spotkania w sali szkoleniowej, jeszcze tego samego dnia, przy pomocy organizacyjnej wymienionych przedstawicieli OR PCK w Jarosławiu, powstał klub HDK PCK „Hutnicza krew” przy O-I Poland S.A. w Jarosławiu liczący 20 osób. Prezesem wybrano Artura Poliszaka, wiceprezesem Kamila Nieckarza. Sekretarzem klubu został Marek Ziętek, a skarbnikiem Jacek Fil. W skład Zarządu weszli Tadeusz Nieckarz i Bogusław Oronowicz.

b_150_100_16777215_00_images_h5.jpegZ ujęcia w ramy organizacyjne wcześniejszej działalności pracowników związanej z dawstwem krwi cieszy się prezes Poliszak, który oddał już 15 litrów tego życiodajnego płynu. "Oddając bezcenny dar – swoją krew – pomagamy ratować ludzkie życie. Ufam, że za naszym przykładem pójdą kolejne osoby. Prowadzone przeze mnie rozmowy z kolegami z pracy zaowocowały chęcią wstąpienia w szeregi klubu kolejnych kilkunastu osób w najbliższym czasie” - mówi. "Rekordzistą wśród klubowiczów jest Bogusław Oronowicz, który oddał już ponad 50 litrów tego, niczym nie zastąpionego leku, którego nie da się wyprodukować, a jego jedyną „fabryką” jest organizm ludzki" - wyznaje prezes Artur Poliszak.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Wójcik

Copyrigcht © 2022 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu