^Powrót na górę

 • 1 W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA PCK I 50. ROCZNICĘ ISTNIENIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
  Poświęcenie i przekazanie sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu
 • 2 AKCJE KRWIODAWSTWA
  Możesz pomóc oddając cząstkę siebie. Być może kiedyś, ktoś Tobie ofiaruje swoją krew.
 • 3 PIELGRZYMKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
  Przeżycia związane z wyjazdem do Kalwarii Pacławskiej głęboko zapadły nam w serce i pamięć.
 • 4 DZIAŁAMY TAM, GDZIE JESTEŚMY POTRZEBNI
  .Zabezpieczanie akcji krwiodawstwa na Rynku w Jarosławiu
 • 5 AKCJE KRWIODAWSTWA - "KAWA CZY HERBATA" W JAROSŁAWIU
  Trzeba jednoczyć się i pomagać drugiemu człowiekowi, by dawać to, co jest najcenniejsze, ŻYCIE!
PCK

Pomaga! Szkoli! Opiekuje! Ratuje!


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

W JAROSŁAWIU

b_150_100_16777215_00_images_8c.jpeg

10 października 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Straży Granicznej w Łazach, gmina Radymno przeprowadzona została niecodzienna lekcja bezpieczeństwa. Wspaniali młodzi ludzie wraz ze swoimi nauczycielami, przyjęli strażaków bardzo życzliwie. Ale po kolei…

  

 

b_150_100_16777215_00_images_1c.jpeg

Podczas spotkań, z klasami I-III oraz IV-VI, emerytowany strażak Zdzisław Wójcik, wiceprezes Oddziału Rejonowego PCK w Jarosławiu, jednocześnie prezes klubu HDK PCK „Płomyk” przy KM PSP w Przemyślu mówił m.in. o zasadach postępowania w przypadku powstania pożaru w szkole oraz w domu, o bezpiecznym zachowaniu się nad wodą. Prezentował także uczniom młodszych klas kolorowe rysunki odzwierciedlające omawiane zagadnienia, które dzieci merytorycznie komentowały. Z kolei uczniowie starszych klas chętnie słuchali, gdy dzielił się doświadczeniem zdobytym podczas kilkudziesięciu lat służby w straży pożarnej. Omawiane tematy przybliżył poprzez prezentację plansz z kolorowymi zdjęciami, obrazującymi działania ratownicze podejmowane przez przemyskich strażaków, na terenie miasta i powiatu przemyskiego, w minionych latach. Zdjęcia z wypadków z udziałem osób śmiertelnie poszkodowanych robiły wrażenie. Przeprowadził również konkursy wiedzy na temat bezpieczeństwa pożarowego oraz krwiodawstwa, wręczając drobne upominki.

b_150_100_16777215_00_images_2c.jpeg

Podczas spotkania prezentował także nauczycielom Identyfikacyjną Kartę Grupy Krwi, Kartę I.C.E., a także „Oświadczenie woli” dotyczące przekazania do transplantacji, po swojej nagłej śmierci, narządów ratujących życie innym. Ten temat był dla nich niezwykle interesujący. Wspomniał, że kobieta po oddaniu 5, a mężczyzna po oddaniu 6 litrów krwi otrzymuje tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Poinformował, że od 22 maja 1999 r. patronem krwiodawców jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Przytoczył słuchaczom słowa św. Maksymiliana: „Miarą wartości człowieka są jego czyny”.

b_150_100_16777215_00_images_3c.jpeg

Warto podkreślić, że w czasie kiedy trwało spotkanie Z. Wójcika ze starszymi uczniami w klasie, tuż koło szkoły młodsi uczniowie pod opieką nauczycieli chłonęli wiedzę praktyczną przekazywaną im przez wspaniałych druhów Jacka Szyngierę, Pawła Bielkę i Pawła Sobolewskiego z OSP im. Jana Pawła II w Duńkowicach. Strażacy prezentowali zgromadzonym sprzęt znajdujący się na wyposażeniu wozu strażackiego, którym przyjechali z macierzystej jednostki. Omawiali także zagadnienia związane z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. „Bardzo ważne jest, by już od najmłodszych lat wpajać wiedzę dotyczącą pierwszej pomocy. Takie spotkania pozwalają zaszczepić chęć niesienia pomocy innym, a także uświadamiają, że każda czynność, nawet wezwanie pogotowia ratuje czyjeś zdrowie, a nawet życie” – zaznacza druh J. Szyngiera, który jako prezes klubu HDK PCK „Dar Serca” działającego przy tej OSP wraz z druhem Pawłem Bielką krótko nadmienili, kto to taki - Honorowy Dawca Krwi, że nieść pomoc i uratować życie innym można też poprzez bezinteresowne, systematyczne oddawanie krwi.

b_150_100_16777215_00_images_4c.jpeg

„Należy podkreślić, że uczniowie, poprzez zabawę, dowiedzieli się m.in. w jaki sposób należy zachować się podczas nagłego zdarzenia, utrwalili sobie numer do służb ratowniczych. Dzieci z dużą odwagą angażowały się w zajęcia, a przedstawione prezentacje wzbudziły ich duże zainteresowanie. Z ogromnym skupieniem uczestniczyły również w zajęciach praktycznych” – podkreśla pani dyrektor SP Beata Kołcz, na zaproszenie której przybyli strażacy.

„Bardzo dziękuję dzieciom za ogromne zaangażowanie, zdyscyplinowanie i kulturę osobistą. Słowa proszę, dziękuję i przepraszam – czyli wyrazy, których uczymy się od dzieciństwa, używane były podczas tego spotkania jak zwroty wykorzystywane na co dzień” – z radością mówi Z. Wójcik.

b_150_100_16777215_00_images_5c.jpeg

Na zakończenie wizyty pani dyrektor wyraziła wdzięczność przybyłym gościom za przeprowadzoną lekcję bezpieczeństwa. Podziękowała wszystkim, którzy zaangażowali się w powyższą inicjatywę, między innymi Wójtowi Gminy Radymno Bogdanowi Szylar oraz prezesowi OSP Duńkowice Grzegorzowi Błaszczyk za wspieranie takich akcji i udostępnienie wozu bojowego.

Tekst: Beata Rogowska-Szyngiera.

Zdjęcia: Zdzisław Wójcik, Beata Rogowska-Szyngiera i Beata Kołcz

b_150_100_16777215_00_images_6c.jpeg b_150_100_16777215_00_images_7c.jpeg

b_150_100_16777215_00_images_9c.jpeg

b_150_100_16777215_00_images_10c.jpeg b_150_100_16777215_00_images_11c.jpeg

b_150_100_16777215_00_images_12c.jpeg

b_150_100_16777215_00_images_13c.jpeg b_150_100_16777215_00_images_14c.jpeg

b_150_100_16777215_00_images_15c.jpeg

b_150_100_16777215_00_images_16c.jpeg b_150_100_16777215_00_images_17c.jpeg

b_150_100_16777215_00_images_18c.jpeg

b_150_100_16777215_00_images_19c.jpeg b_150_100_16777215_00_images_20c.jpeg

b_150_100_16777215_00_images_21c.jpeg

Gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

18.jpg

 

W nagłym wypadku!

Copyrigcht © 2024 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu