^Powrót na górę

 • 1 W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA PCK I 50. ROCZNICĘ ISTNIENIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
  Poświęcenie i przekazanie sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu
 • 2 AKCJE KRWIODAWSTWA
  Możesz pomóc oddając cząstkę siebie. Być może kiedyś, ktoś Tobie ofiaruje swoją krew.
 • 3 PIELGRZYMKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
  Przeżycia związane z wyjazdem do Kalwarii Pacławskiej głęboko zapadły nam w serce i pamięć.
 • 4 DZIAŁAMY TAM, GDZIE JESTEŚMY POTRZEBNI
  .Zabezpieczanie akcji krwiodawstwa na Rynku w Jarosławiu
 • 5 AKCJE KRWIODAWSTWA - "KAWA CZY HERBATA" W JAROSŁAWIU
  Trzeba jednoczyć się i pomagać drugiemu człowiekowi, by dawać to, co jest najcenniejsze, ŻYCIE!
PCK

Pomaga! Szkoli! Opiekuje! Ratuje!


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

W JAROSŁAWIU

b_150_100_16777215_00_images_aktualnosci2_DSC09724.jpegPomagają z pewnością, radością i dyspozycyjnością

3 września 2016 r. odbyła się jubileuszowa XV Podkarpacka Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi PCK do Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej (gmina Fredropol w powiecie przemyskim). Najważniejszym momentem pielgrzymki była Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił Metropolita Przemyski ks. Abp Adam Szal. W spotkaniu udział wzięło około tysiąca krwiodawców, którzy przybyli z kilkunastoma sztandarami, ich rodziny i sympatycy z wielu miejscowości Podkarpacia.

 Na początku Mszy św. proboszcz i kustosz Sanktuarium o. Krzysztof Hura powitał Księdza Arcybiskupa, księży kapelanów, przedstawicieli władz parlamentarnych i samorządowych, krwiodawców, ich rodziny oraz wszystkich zgromadzonych. „Dar krwi, to jest dar z samego siebie. Dzielimy się cząstką siebie z innymi. Jak do tej pory człowiek nie wymyślił czegoś, co mogłoby zastąpić ten dar życia” – mówił o. Hura. Następnie dodał: „Ta świadomość, że możemy komuś coś cennego ofiarować niech nam towarzyszy nie tylko podczas tej modlitwy, ale też i podczas modlitwy dziękczynnej za wszelkie łaski, jakie na nas spływają (…)”. Wraz z ks. Arcybiskupem Mszę św. koncelebrowali: ks. dr Witold Burda, kapelan honorowych krwiodawców Polskiego Czerwonego Krzyża w Przemyślu oraz kapłani, którzy przybyli z krwiodawcami.

b_150_100_16777215_00_images_aktualnosci2_DSC09727.jpegW homilii Metropolita Przemyski, nawiązując do przeżywanego w całym Kościele Roku Miłosierdzia, zwrócił uwagę zebranych na Maryję jako Matkę Miłosierdzia. Mówił m.in.: „Maryja, Matka Miłosierdzia pragnie nas wszystkich doprowadzić do źródeł Bożego Miłosierdzia, doprowadzić nas do tego, abyśmy to Miłosierdzie Boże przyjęli, z Niego skorzystali i byli Jego głosicielami. Konkretnym przejawem dzielenia się z innymi darem Bożego Miłosierdzia jest pełnienie, do czego nas zachęca nas również Papież Franciszek, uczynków miłosierdzia co do duszy i co do ciała”. Zwracając się do braci i sióstr – dawców krwi, powiedział: „Wasze działanie, Wasze życie, Wasza ofiarność pięknie wpisuje się w posługę Maryi. Posługę Maryi, która idzie z pośpiechem do swojej krewnej Elżbiety, by jej pomóc. Można powiedzieć, że również krwiodawcy idą z pośpiechem widząc potrzeby bliźnich. Tak często, zwłaszcza w okresie wakacji, media emitują różne komunikaty, że potrzebna jest krew, że w tym okresie, gdzie są różne wypadki, tak bardzo potrzebna jest ofiara krwiodawców. Wy też idziecie z pośpiechem, wy też pomagacie, tak jak Maryja, dając swój czas, dając swoje siły. Można bez patosu powiedzieć, że ofiarowujecie swoje życie, oddając krew jako to najcenniejsze lekarstwo”. Na zakończenie dodał: „Prośmy Maryję, aby umacniała krwiodawców i tych, którzy są bliscy ich sercom i tych, którzy korzystają z ich ofiary, ofiary krwi. Prośmy o to i pamiętajmy, aby zawsze kroczyli prawdziwą drogą do Boga, która wiedzie przez Maryję. Przekonujemy się o tym zwłaszcza w tak pięknym miejscu, jak tutejsze sanktuarium, gdzie wpatrujemy się w bardzo nam bliski obraz Maryi, która słucha próśb swoich dzieci, przyjmuje nas do siebie, a przyjmując do siebie prowadzi nas do swojego Syna. Amen”.

Po Komunii św. kapelan honorowych krwiodawców PCK w Przemyślu ks. Witold Burda powiedział: „Gromadzimy się po raz piętnasty w tym szczególnym miejscu, nie tylko dla Podkarpacia, jako honorowi dawcy krwi, by przeżyć tę w jakimś sensie jubileuszową pielgrzymkę. Czynimy to w bardzo szczególnych okolicznościach. Chodzi tu zwłaszcza o wspomniany przez ks. Arcybiskupa Rok Miłosierdzia, a następnie, o czym nie zapominajmy, przeżywamy pierwszą sobotę miesiąca, z którą związane są bardzo wyjątkowe obietnice, jakie Maryja w objawieniach prywatnych przykazała tym wszystkim, którzy czczą zwłaszcza jej Niepokalane Serce”.

b_150_100_16777215_00_images_aktualnosci2_DSC09729.jpegNastępnie wyraził wdzięczność Panu Bogu: „Na koniec naszej wspólnej Eucharystycznej modlitwy chciałbym wyrazić wdzięczność. Nade wszystkim uwielbiamy dziś Pana Boga za poruszanie naszych serc swoją łaską i budzenie w nas świadomości i wyobraźni miłosierdzia. Jak wspominał zarówno ks. Arcybiskup, jak i o. gwardian na początku tej Mszy św.– dar krwi jest darem samego siebie. I wpatrując się tutaj w tym Sanktuarium, nie tylko poświęconym Matce Bożej, ale i Sanktuarium Męki Pańskiej, kiedy w szczególny sposób kontemplujemy Krzyż Chrystusa, a zatem również Jego najdroższą Krew, chcemy właśnie w tym miejscu szukać inspiracji i natchnień do naszej posługi jako krwiodawcy. Czerpiąc z tej najgłębszej perspektywy, jaką jest najdroższa krew Chrystusa, która jest ceną naszego odkupienia i uświęcenia, chcemy wciąż uczyć się, co to znaczy pomagać innym”.

Następnie ks. Kapelan odwołał się do wysłuchanego podczas Mszy św. fragmentu Ewangelii: „Uwielbiając Pana Boga i wpatrując się w Jego miłosierne oblicze, oczywiście dostrzegamy naturalnie człowieka. Uczy nas tego dzisiejsza Ewangelia. Jesteśmy świadkami sceny nawiedzenia św. Elżbiety i uwielbienia Pana Boga w hymnie Magnificat (…). Popatrzmy, że Maryja po spotkaniu z Bogiem w chwili Zwiastowania, teraz idzie by służyć, by okazać swoją miłość, troskę osobom starszym i kobiecie oczekującej potomstwa (…). Jest to niezwykle pouczające dla nas, żyjących w społeczeństwie, które na różny sposób okazuje pogardę tym, którzy są dzisiaj opisani w Ewangelii, a więc osobom starszym i dzieciom poczętym, ale jeszcze nienarodzonym. Warto byśmy wzięli sobie głęboko do serca stale aktualną postawę Maryi: ciągłego zakorzeniania, szukania najgłębszej inspiracji naszych działań przede wszystkim w spotkaniu z Bogiem, w wierze, żeby nieustannie przenikała ona każdą sferę naszego życia”.

b_150_100_16777215_00_images_aktualnosci2_DSC09740.jpegPodziękował też obecnym na Mszy św.: „W tej perspektywie chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszemu Pasterzowi, Księdzu Arcybiskupowi Adamowi za obecność pośród nas, za odprawianą w naszej intencji Mszę św., za wygłoszone Słowo Boże, ale też za okazywaną nam w różny sposób życzliwość, wsparcie, za modlitwę w naszej intencji oraz pasterskie błogosławieństwo. Na ręce o. Gwardiana składam podziękowanie tutejszym gospodarzom za – jak zawsze – życzliwe, gościnne i serdeczne przyjęcie. W szczególny sposób wspomnę też wszystkich ojców, którzy przed Mszą św. i w podczas jej trwania posługiwali nam w sakramencie Bożego Miłosierdzia. Szczególne słowa podziękowania kieruję w stronę przedstawicieli władz parlamentarnych, które składam na ręce Pani Senator oraz Pana Posła. Dziękuję również przedstawicielom władz samorządowych. Dziękuję za państwa obecność i świadectwo wiary. Jest to po raz kolejny dla nas wszystkich potwierdzenie, że tradycja i historia naszej Ojczyzny są nierozłącznie związane z wiarą chrześcijańską. Państwa obecność jest dla nas tego potwierdzeniem. Jednocześnie życzymy, żeby z wiary czerpać wciąż inspirację do jak najgłębszego przeżywania swojego zaangażowania w życie polityczne, które w swej istocie jest służbą drugiemu człowiekowi, służbą na rzecz dobra wspólnego. Dziękuję wszystkim, którzy z racji pełnionych funkcji, zarówno na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, okręgowym są zaangażowani w dzieło krwiodawstwa, wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie dzisiejszej pielgrzymki. Wam wszystkim na koniec, drodzy krwiodawcy, dziękuję, za piękną obecność, za wspólną modlitwę, którą chcemy przedłużyć poprzez modlitwę różańcową oraz uczestnictwo w nabożeństwie Drogi Krzyżowej”.

Ks. kapelan zaprosił zebranych na kolejne spotkanie krwiodawców: „Poproszono mnie także, aby przekazać informację o kolejnym szczególnym spotkaniu, a mianowicie: Komitet Organizacyjny i Klasztor Ojców Franciszkanów Niepokalanowie zapraszają środowiska kolbiańskie i wszystkich, którym bliski jest święty Maksymilian Maria Kolbe na dzień 8 października 2016 r. do Niepokalanowa do udziału w obchodach 75. rocznicy męczeńskiej śmierci świętego Maksymiliana. W programie tego spotkania jest oczywiście uroczysta Msza św., zwiedzanie miejsc związanych z życiem św. Maksymiliana, a także konferencja o św. Maksymilianie. W czasie tych obchodów będzie również okazja do honorowego oddawania krwi. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do szczegółowych informacji, jakie znajdują się na plakatach, jak i na stronie www.niepokalanow.pl”.

b_150_100_16777215_00_images_aktualnosci2_DSC09763.jpegNastępnie ks. Witold życzył: „Dziękując wszystkim za dar wspólnej modlitwy, za piękny klimat wiary, zasłuchania, wyciszenia, życzę, aby ten dzień przeżywać właśnie w takim duchu. Towarzyszy nam też przepiękna pogoda. Jest to też znak szczególnego błogosławieństwa, łaskawości Pana Boga. Odczytujmy te znaki nieskończonego miłosierdzia Bożego i starajmy się nieustannie, budząc w nas wrażliwość na drugiego człowieka i ucząc się od Maryi Matki miłosierdzia, być przedłużeniem dobrych i miłosiernych rąk naszego Ojca w niebie”.

Oprawę liturgii Mszy św. zapewnili krwiodawcy, Orkiestra Dęta OSP Sietesz, Zespół Pieśni i Tańca „Sieteszanie”. Po Eucharystii mogliśmy uczestniczyć w pięknym koncercie ww. Orkiestry. Jak co roku, po Mszy św. pielgrzymi uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej na dróżkach kalwaryjskich. Rozważania prowadził ks. Witold Burda. Spotkanie zakończyło wspólny zabawa i posiłek. Pielgrzymów zabezpieczała Grupa Ratownictwa PCK PRZEMYŚL, której szefem jest Łukasz Szaruga.

Organizatorzy pielgrzymki: Podkarpacki Odział Okręgowy PCK, Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej, Oddział Rejonowy PCK w Przemyślu i klub HDK PCK im. "Ziemi Przemyskiej". W pielgrzymce uczestniczyli znamienici goście, krwiodawcy, ich rodziny i sympatycy m.in. z: Jarosławia, Gaci, Rzeszowa, Przemyśla, Krosna, Sieteszy, Sanoka, Harty. Horyńca Zdroju, Żołyni, Mielca, Dębicy, Ropczyc, Jasła, Gorlic, Narola, Radymna, Zręcina, Ustrobnej gm. Wojaszówka, Oleszyc, Dubiecka, Medyki, Lubaczowa.

ZAPRASZAM DO GALERII

Tekst Zdzisław Wójcik, zdjęcia Zdzisław Wójcik i Wojciech Franciszek Kocan

Copyrigcht © 2019 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu