^Powrót na górę

 • 1 W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA PCK I 50. ROCZNICĘ ISTNIENIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
  Poświęcenie i przekazanie sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu
 • 2 AKCJE KRWIODAWSTWA
  Możesz pomóc oddając cząstkę siebie. Być może kiedyś, ktoś Tobie ofiaruje swoją krew.
 • 3 PIELGRZYMKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
  Przeżycia związane z wyjazdem do Kalwarii Pacławskiej głęboko zapadły nam w serce i pamięć.
 • 4 DZIAŁAMY TAM, GDZIE JESTEŚMY POTRZEBNI
  .Zabezpieczanie akcji krwiodawstwa na Rynku w Jarosławiu
 • 5 AKCJE KRWIODAWSTWA - "KAWA CZY HERBATA" W JAROSŁAWIU
  Trzeba jednoczyć się i pomagać drugiemu człowiekowi, by dawać to, co jest najcenniejsze, ŻYCIE!
PCK

Pomaga! Szkoli! Opiekuje! Ratuje!


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

W JAROSŁAWIU

b_150_100_16777215_00_images_kluby_p6300003.jpegPoszukiwacze dobra

 

30 czerwca 2012 r. dla uczczenia Światowego Dnia Krwiodawcy (przypadającego 14.06.) podczas Konferencji Instruktorskiej powstał Harcerski Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Blood Brothers” przy Podkarpackiej Chorągwi Harcerzy ZHR z siedzibą w Przeworsku.

Przeprowadzona w tym dniu w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Przeworska przez wiceprezesa Oddziału Rejonowego PCK w Jarosławiu Zdzisława Wójcika pogadanka na temat krwiodawstwa i krwiolecznictwa, zaowocowała podjęciem przez harcerzy decyzji o założeniu klubu.

Podczas spotkania Z. Wójcik omówił i zaprezentował Identyfikacyjną Kartę Grupy Krwi, Kartę I.C.E., a także „Oświadczenie woli” dotyczące przekazania do transplantacji, po swojej nagłej śmierci, narządów ratujących życie innym. Przekazał harcerzom do wglądu wymienione własne dokumenty.

Przypomniał, kto może, a kto nie może być krwiodawcą, zaznaczył, że kobiety mogą oddawać krew maksymalnie 4 razy w roku, a mężczyźni 6. Po każdym oddaniu 450 mililitrów krwi krwiodawca otrzymuje dzień wolny od pracy lub nauki oraz 9 tabliczek czekolady.

Podkreślił, że kobieta po oddaniu 5, a mężczyzna po oddaniu 6 litrów krwi otrzymuje tytuł Zasłużony HDK. Omówił także sprawy związane z legitymacjami krwiodawców - prezentując zebranym własne legitymacje HDK oraz Zasłużonego Dawcy Krwi, odznakami przysługującymi krwiodawcom, zwrotem kosztów dojazdu do punktów krwiodawstwa, przysługującymi Zasłużonym Dawcom zniżkami na leki. Następnie rozdał zainteresowanym deklaracje dotyczące przyjęcia do klubu oraz indywidualną kartę HDK.

Zaznaczył, że w 2013 r. będziemy obchodzić 55 lat HDK PCK, a rok 2014 będzie rokiem jubileuszu 95-lecia PCK. Przypomniał, że patronem krwiodawców jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Przytoczył słuchaczom znamienne w swej treści słowa św. Maksymiliana: „Miarą wartości człowieka są jego czyny”. Zaprosił zebranych na XI Podkarpacką Pielgrzymkę HDK PCK do Kalwarii Pacławskiej zaplanowaną na 1 września 2012 r., a także do uczestnictwa w Dniach HDK PCK (22-26.XI.)

Odpowiadając na pytania wyjaśnił ideę rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego.

Prezesem, liczącego 22 osoby klubu „Bracia Krwi” wybrano Piotra Saczek, wiceprezesem Łukasza Mroza. Sekretarzem został Adam Mac, a skarbnikiem Sławomir Starzec. Głównym inicjatorem powołania Klubu był pwd. Piotr Saczek, a jego „ojcem chrzestnym” został wiceprezes Wójcik.

Kilku harcerzy z klubu już wcześniej rozpoczęło swoją przygodę z krwiodawstwem. Na przykład prezes Saczek, który oddał już ponad 6 litrów krwi i tym samym włączony został do grona Zasłużonych HDK. „Kamień rzucony w wodę zatacza coraz szersze kręgi. My również, w poszukiwaniu dobra, poszerzamy naszą działalność ” – podsumował tę piękną inicjatywę, Komendant PChH ZHR phm. Łukasz Mróz, bardzo z niej zadowolony.

Członkowie klubu chcą częściej odwiedzać Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, do którego mają najbliżej, bądź Terenowy Oddział w Przemyślu. Bardzo prawdopodobne, że wezmą udział w akcji krwiodawstwa organizowanej w Przeworsku 18 lipca tego roku. Duże zdjęcie członków „Braci krwi” ze spotkania pierwszego w woj. podkarpackim takiego klubu zamieścili w swojej siedzibie.

Władze klubu, przy współpracy z RCKiK w Rzeszowie planują latem, czyli w okresie zwiększonej ilości wypadków na drogach czy podczas prac polowych, a tym samym ogromnego zapotrzebowania na ten życiodajny płyn, zorganizować otwartą akcję poboru krwi dla wszystkich chętnych z terenu Przeworska i okolicznych miejscowości. Taka akcja pozwoli nie tylko uzupełnić bank krwi, ale także poszerzyć rodzinę krwiodawców.

Na pytanie od kogo to zależy, odpowiedź jest prosta – od nas samych. Wystarczy odrobina dobrej woli, a z tego, co doświadczyłem, komu jak komu, ale harcerzom jej nie brakuje. Osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą oddać krwi, zawsze mogą i powinny o takiej społecznej działalności mówić.

Krótka historia

W ub. roku obchodziliśmy Jubileusz 100-lecia Harcerstwa. Rok 2011 ogłoszony został przez Senat RP również jako Rok św. Maksymiliana Marii Kolbego. Uchwałę tę senatorowie podjęli jednogłośnie „dla uczczenia życia i moralnej postawy tego wybitnego Polaka i kapłana, obrońcy godności człowieka, wzorca cnót, autorytetu moralnego, bohatera o heroicznej odwadze, wychowawcy, społecznika, a także obywatela świata, który w imię solidarności z drugim człowiekiem podjął cierpienie i oddał życie”.

Święty Maksymilian Maria Kolbe jest jednym z najbardziej znanych świętych Kościoła katolickiego. 14 sierpnia 2012 r. mija 71 rocznica jego męczeńskiej śmierci w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 22 maja 1999 r. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, mocą uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego Jana Pawła II uznała św. MM Kolbego, kapłana i męczennika, za patrona u Boga dla HDK we wszystkich diecezjach Polski.

Obchodzony w ub. roku w Polsce Rok św. Maksymiliana skłonił naszego Komendanta Chorągwi – phm. Łukasza Mroza - realizującego obecnie rozprawę doktorską w Zakładzie Geografii Religii UJ, do podjęcia badań nad geograficznym zasięgiem kultu Świętego Maksymiliana w Polsce, a także odbycia pielgrzymki jego szlakiem.

„Wgłębiając się jednocześnie w kult, jak i sylwetkę Świętego - Druh Komendant wprowadził w chorągwi czterostopniową sprawność „Krwinka”. Sprawność mająca na celu rozpropagowanie idei krwiodawstwa, jako konkretnej służby bliźniemu, stała się dla kilku z instruktorów i harcerzy Podkarpackiej Chorągwi Harcerzy ZHR, długofalową służbą w postaci honorowego krwiodawstwa. Mając na wzór Świętego, który całe swoje życie oddał dla innych, nasi pełnoletni harcerze zaczęli dojrzewać do inicjatywy powołania Klubu HDK” – wyjaśnia prezes Saczek.

Dużą rolę odegrała również powołana w chorągwi w ubiegłym roku Drużyna Ratownicza HOPR (Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego). Jej koordynator – pwd. Piotr Saczek, szkoląc młodych ratowników wśród harcerzy, propagował zarazem ideę honorowego krwiodawstwa, rozumianego jako dawanie cząstki siebie i spełnianie swojego harcerskiego obowiązku służenia innym.

Po rozmowach w gronie harcerzy zapadła decyzja. Ciąg dalszy opisany wyżej. „Pan Zdzisław Wójcik nie tylko przybliżył harcerzom zasady honorowego krwiodawstwa, ale również udzielił dobrych rad, wskazówek oraz przeprowadził wspaniałą lekcję patriotyzmu i wychowania” – wyznał komendant phm. Łukasz Mróz.

Harcerski Klub HDK PCK liczy obecnie 22 osoby, ale to nie koniec. Następni chętni czekają na oddanie swojej pierwszej kropli... “z serca”.

Tekst Zdzisław Wójcik, Łukasz Mróz, Piotr Saczek,

zdjęcie Zdzisław Wójcik

Copyrigcht © 2019 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu