^Powrót na górę

 • 1 W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA PCK I 50. ROCZNICĘ ISTNIENIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
  Poświęcenie i przekazanie sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu
 • 2 AKCJE KRWIODAWSTWA
  Możesz pomóc oddając cząstkę siebie. Być może kiedyś, ktoś Tobie ofiaruje swoją krew.
 • 3 PIELGRZYMKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
  Przeżycia związane z wyjazdem do Kalwarii Pacławskiej głęboko zapadły nam w serce i pamięć.
 • 4 DZIAŁAMY TAM, GDZIE JESTEŚMY POTRZEBNI
  .Zabezpieczanie akcji krwiodawstwa na Rynku w Jarosławiu
 • 5 AKCJE KRWIODAWSTWA - "KAWA CZY HERBATA" W JAROSŁAWIU
  Trzeba jednoczyć się i pomagać drugiemu człowiekowi, by dawać to, co jest najcenniejsze, ŻYCIE!
PCK

Pomaga! Szkoli! Opiekuje! Ratuje!


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

W JAROSŁAWIU

b_150_100_16777215_00_images_kluby_pb100105.jpegŚwięto krwiodawców

 

Od 22 do 26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Dawstwa Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Dla uczczenia tych Dni, otwarci na potrzeby innych ludzi, druhowie z OSP w Majdanie Sieniawskim w gminie Adamówka, założyli klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Nadzieja”.

Przeprowadzona 16 października 2011 r. podczas Zjazdu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przeworsku rozmowa pomiędzy Wójtem Gminy Adamówka Edwardem Jarmuziewiczem, a wiceprezesem Zarządu Rejonowego PCK w Jarosławiu Zdzisławem Wójcikiem, zaowocowała zaproszeniem do Urzędu Gminy przedstawiciela PCK. Wiceprezes Wójcik przybliżył druhom zagadnienia związane z krwiodawstwem i krwiolecznictwem. W czasie spotkania poruszył m.in. temat statusu Honorowego Dawcy Krwi, regulaminu klubów HDK PCK, które to dokumenty przekazał strażakom. Omówił uchwałę Zarządu Głównego PCK w sprawie zasad odznaczania i wyróżniania krwiodawców oraz zasad nadawania sztandarów i imion klubom.

Przekazał także deklaracje dotyczące przyjęcia do klubu oraz indywidualną kartę HDK zapraszając jednocześnie do zgłoszenia jednostki OSP do VII edycji ogólnopolskiego konkursu pod hasłem „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. Podczas spotkania w sali narad omówił i zaprezentował Identyfikacyjną Kartę Grupy Krwi, Kartę I.C.E. oraz „Oświadczenie woli” dotyczące przekazania do transplantacji, po swojej nagłej śmierci, narządów ratujących życie innym, przekazując druhom do wglądu wymienione własne dokumenty.

Przypomniał, kto może, a kto nie może być krwiodawcą, zaznaczył, że kobiety mogą oddawać krew maksymalnie 4 razy w roku, a mężczyźni 6. Po każdym oddaniu 450 mililitrów krwi krwiodawca otrzymuje dzień wolny od pracy lub nauki oraz tzw. „bombę kaloryczną” czyli 9 tabliczek czekolady.

Podkreślił, że kobieta po oddaniu 5, a mężczyzna po oddaniu 6 litrów krwi otrzymuje tytuł Zasłużony HDK. Omówił także sprawy związane z legitymacjami HDK, odznakami przysługującymi krwiodawcom, zwrotem kosztów dojazdu do punktów krwiodawstwa, przysługującymi zasłużonym dawcom zniżkami na leki, a także poruszył inne aspekty działalności czerwonokrzyskiej.

Zaznaczył, że w 2013 r. będziemy obchodzić 55 lat HDK PCK, a rok 2014 będzie rokiem jubileuszu 95-lecia PCK. Poinformował, że od 22 maja 1999 r. patronem krwiodawców jest św. Maksymilian Maria Kolbe, którego 70. rocznicę męczeńskiej śmierci obchodziliśmy 14 sierpnia br. Przytoczył słuchaczom znamienne w swej treści słowa św. Maksymiliana: „Miarą wartości człowieka są jego czyny”. Przypomniał, że Światowy Dzień HDK, przypada corocznie 14 czerwca. Zaprosił zebranych na Ogólnopolską Pielgrzymkę Krwiodawców do Częstochowy, która odbędzie się w maju przyszłego roku, a także na XI Podkarpacką Pielgrzymkę HDK PCK do Kalwarii Pacławskiej zaplanowaną na 1 września 2012 r.

Efektem tego spotkania było powstanie 10 listopada 2011 r. klubu HDK PCK „Nadzieja” przy OSP w Majdanie Sieniawskim liczącego 12 osób. Prezesem wybrano Stanisława Szegdę - wiceprezesa miejscowej OSP, wiceprezesem Zdzisława Sęka – pełniącego funkcję wiceprezesa-naczelnika OSP. Sekretarzem klubu został druh Jacek Kierepka, a skarbnikiem druh Piotr Pokrywka. Obaj są członkami tut. OSP. Pomysłodawcą był druh Zdzisław Sęk.

„Dobrze, że mamy „Nadzieję”, teraz jeszcze bardziej będziemy mogli pomagać potrzebującym” – wyznaje prezes Szegda. Połowa klubowiczów już wcześniej rozpoczęła swoją przygodę z krwiodawstwem. Na przykład wiceprezes Sęk oddał krew po raz pierwszy w Jarosławiu, później w Leżajsku, Lublinie. „Nasza krew może być pięknym darem dla chorych osób” – podkreśla druh Jacek Kierepka, na co dzień pełniący funkcję Sekretarza Gminy Adamówka. Klub skupia w swoich szeregach także druhów-studentów. „Myślę, że każdy młody człowiek, jeśli tylko by mógł, chciałby pomóc ludziom. Oddanie krwi jest darem serca. Kilkakrotnie dzieliłem się tym darem z potrzebującymi i myślę czynić to dalej” – mówi druh Piotr Pokrywka.

Z powstania klubu zadowolony jest pan Edward Jarmuziewicz, który do niego należy. „Tak, jak ponad 100 lat temu powstała OSP w Majdanie Sieniawskim, tak my dzisiaj tworzymy historię krwiodawstwa w tej jednostce, a myślę, że również za przykładem druhów w gminie pójdą następne osoby” – dzieli się „na gorąco” wrażeniami pan Wójt.

Członkowie klubu chcą częściej odwiedzać leżajski Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, do którego mają najbliżej. Duże zdjęcie członków „Nadziei” ze spotkania pierwszego w historii gminy Adamówka klubu zamieścili w siedzibie jednostki OSP.

Warto wspomnieć, że strażacy-krwiodawcy otwarci są na inne osoby chcące wstąpić do klubu. Poprzez ks. dziekana Edwarda Piekło proboszcza parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Majdanie Sieniawskim, odczytana zostanie informacja o powstaniu klubu oraz zaproszenie do współpracy innych druhów i mieszkańców gminy. Władze klubu, przy współpracy z UG i RCKiK w Rzeszowie planują latem przyszłego roku, czyli w okresie zwiększonej ilości wypadków na drogach, czy podczas prac polowych, a tym samym ogromnego zapotrzebowania na ten życiodajny płyn, zorganizować otwartą akcję poboru krwi dla wszystkich chętnych z terenu gminy Adamówka. Taka akcja pozwoli nie tylko uzupełnić bank krwi, ale także poszerzyć rodzinę krwiodawców. Na pytanie od kogo to zależy, odpowiedź jest prosta – od nas samych. Wystarczy odrobina dobrej woli. A ci, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą oddać krwi, zawsze mogą i powinni o takiej społecznej działalności mówić.

Tekst i zdjęcie Zdzisław Wójcik

Copyrigcht © 2019 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu