^Powrót na górę

 • 1 W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA PCK I 50. ROCZNICĘ ISTNIENIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
  Poświęcenie i przekazanie sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu
 • 2 AKCJE KRWIODAWSTWA
  Możesz pomóc oddając cząstkę siebie. Być może kiedyś, ktoś Tobie ofiaruje swoją krew.
 • 3 PIELGRZYMKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
  Przeżycia związane z wyjazdem do Kalwarii Pacławskiej głęboko zapadły nam w serce i pamięć.
 • 4 DZIAŁAMY TAM, GDZIE JESTEŚMY POTRZEBNI
  .Zabezpieczanie akcji krwiodawstwa na Rynku w Jarosławiu
 • 5 AKCJE KRWIODAWSTWA - "KAWA CZY HERBATA" W JAROSŁAWIU
  Trzeba jednoczyć się i pomagać drugiemu człowiekowi, by dawać to, co jest najcenniejsze, ŻYCIE!
PCK

Pomaga! Szkoli! Opiekuje! Ratuje!


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

W JAROSŁAWIU

 width=

Od 1 do 28 lutego 2018 r. trwała III Akcja Krwiodawstwa Funkcjonariuszy Służb Mundurowych Powiatu Przemyskiego i Jarosławskiego. Kilkuset żołnierzy, strażaków, celników, policjantów, strażników granicznych i funkcjonariuszy służby więziennej, dla uczczenia XXVI Światowego Dnia Chorego przypadającego 11 lutego, oddało wiele litrów krwi.

 

12 i 13 lutego 2018 r. w przemyskim Terenowym Oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, przy ul. Sportowej, spotkało się 27 uczestników akcji, by dzielić się z potrzebującymi własną krwią. Tym, niczym nie zastąpionym lekiem wzbogacili bank krwi m.in. członkowie klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża "Płomyk" przy Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu – Marek Ochenduszka i Kamil Kazieczko. W lutym, cząstką siebie, podzielili się również inni „płomykowcy”, m.in.: Marek Domagalski, Jerzy Szabaga, Stanisław Czajowski.

 width=

Ku radości organizatorów akcji - Oddziału Rejonowego PCK w Przemyślu oraz klubu "Płomyk", ściśle współpracujących z ww. przemyskim Terenowym Oddziałem, do akcji włączyli się druhowie z OSP Radymno z klubu HDK PCK "Dar życia" - Witold Bassara, Krzysztof Romankiewicz, Zbigniew Sas, Mariusz Kapelanik, Marcin Gałka. Zbiórkę krwi wsparł druh Szymon Szczygielski z klubu HDK PCK „Ogniki” przy OSP w Medyce, uczeń Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu. „Wiedziony przykładem druhen i druhów z jednostki, m.in. Ryszarda Nuckowskiego, Daniela Nuckowskiego, Anity Karaś, Dawida Chachury, Gertrudy Chachury, Wojciecha Serwina, postanowiłem również podzielić się cząstką siebie. Nadarzyła się okazja i… moje pierwsze oddanie przebiegło pomyślnie. Czuję się dobrze i jestem szczęśliwy„. Zapytany o słowa zachęty pod adresem innych, jeszcze się wahających osób, odpowiada: „Warto oddawać krew, bo to może uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie”.

Krew oddali także: Mariusz Kiper, Tomasz Kijanka, Rafał Napora, Konrad Krzeszowski, Piotr Bąk i Dariusz Stysiał - członkowie klubu HDK PCK "Niejedna krew" skupiający w większości druhów, przy Urzędzie Gminy w Rokietnicy, na czele z prezesem Waldemarem Kapłonem. "Jeśli ktoś jest zdrowy i może, to powinien podzielić się krwią z potrzebującymi. To nic nie kosztuje" - mówi Waldemar, który oddał ponad 24 litry tego bezcennego leku. Druh Rafał Napora oddał krew podczas tej akcji po raz pierwszy - z własnej inicjatywy, ale też idąc za przykładem kolegów. Dlaczego? „Wyjeżdżałem do akcji ratowniczych i widziałem, że niektórzy poszkodowani faktycznie potrzebowali tego cennego leku”- wyznaje druh Rafał.

 width=

W akcji udział wzięli druh Witold Karpiński z klubu HDK PCK "Kropelka krwi" przy OSP w Dubiecku, druhna Justyna Bawoł i druh Mateusz Bawoł z klubu „Iskierka życia” przy OSP w Skołoszowie. Druhna Justyna pełni funkcję prezesa klubu. Jednym z uczestników był ks. Grzegorz Czerwonka wikariusz parafii archikatedralnej w Przemyślu, który przygodę z krwiodawstwem rozpoczął 5 maja 2003 r. będąc uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Leżajsku. Ma na swoim koncie 18 450 mililitrów oddanej krwi. „Czynię tak mając na względzie dzielenie się dobrem w wymiarze ogólnoludzkim i chrześcijańskim” – dzieli się refleksją ks. Grzegorz. Poproszony o zachętę przytacza słowa Pana Jezusa: „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”.

Do punktu krwiodawstwa przybyli też druhowie z OSP w Kupiatyczach – Wiesław Drozd, Mateusz Ferlian oraz Dominik Hamryszczak. Warto wspomnieć, że druh Wiesław jest zarejestrowany jako potencjalny dawca szpiku kostnego. Z kolei druh Dominik oddał krew pierwszy raz. Uważa, że warto pomagać ludziom. Po oddaniu czuł się bardzo dobrze i zapraszał wszystkich chętnych do Terenowego Oddziału przy ul. Sportowej żeby wzięli z niego przykład.

 width=

Również Grzegorz Kuc z klubu HDK PCK "Błękitna krew" przy Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu, który pierwszy raz oddał krew w szkole policyjnej w Olsztynie w 2004 r., po podzieleniu się cząstką siebie tryskał humorem i mówił, że robi to, bo… lubi. Dopisali także przedstawiciele klubu HDK PCK "Ratownik" przy OSP w Sośnicy, gmina Radymno: Marta Mrozek, Bogumiła Strzelecka, Tomasz Strzelecki i Wojciech Szywała. Druhna Marta jest sekretarzem Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Radymnie. Pierwszy raz oddała krew 1 lipca 2007 r. podczas akcji zorganizowanej w remizie OSP w Sośnicy. Przekazała potrzebującym już ponad 4 litry krwi. Zapytana dlaczego – odpowiada: „ To jest takie uczucie, dla którego warto oddawać. To jest moja cząstka darowana bliźniemu". Po chwili dodaje: „Nic mnie nie boli, czuję się super. A przecież każdy z nas może kiedyś potrzebować tego bezcennego leku, szybciej aniżeli mu się wydaje”.

Warto przypomnieć, że oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. Każdy dorosły człowiek ma około 5-6 litrów krwi w swoim organizmie. Jednorazowo oddajesz tylko 450 mililitrów. Wystarczy zgłosić się do stacji krwiodawstwa. Trzeba być pełnoletnim i mieć przy sobie dowód osobisty albo inny dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL.

 width=

Piszący ten artykuł wiceprezes Oddziału Rejonowego PCK w Jarosławiu, jednocześnie prezes "Płomyka", który oddał ponad 26 litrów krwi, podczas akcji omawiał i prezentował wszystkim zainteresowanym Identyfikacyjną Kartę Grupy Krwi, Kartę I.C.E. oraz "Oświadczenie woli" dotyczące przekazania do transplantacji, po swojej nagłej śmierci, narządów ratujących życie innym, udostępniając do wglądu wymienione własne dokumenty. Przekazywał też czyste druki „Oświadczenia woli”. Sygnalizował także temat rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego oraz zaprosił zainteresowane osoby, pragnące dowiedzieć się więcej, na www.szpik.info Informował, że od 22 maja 1999 r. patronem krwiodawców jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Przytoczył znamienne w swej treści słowa św. Maksymiliana: "Miarą wartości człowieka są jego czyny". Przypomniał, że Światowy Dzień HDK, przypada corocznie 14 czerwca.

Zapraszał też na XXI Ogólnopolską Pielgrzymkę Krwiodawców do Częstochowy w dniu 26 maja 2018 r., na XVII Podkarpacką Pielgrzymkę HDK PCK do Kalwarii Pacławskiej zaplanowaną na 1 września br. a także na III Ogólnopolskie Spotkanie HDK i innych środowisk kolbiańskich, które odbędzie się 29 września tego roku w Niepokalanowie pod nazwą "MAKSYMILIANALIA - NIEPOKALANÓW 2018".

W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom akcji za piękną, godną naśladowania postawę oraz personelowi przemyskiego Terenowego Oddziału za fachową i miłą obsługę dawców.

ZDJĘCIA Z AKCJI

Tekst i zdjęcia Zdzisław Wójcik

Copyrigcht © 2019 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu