^Powrót na górę

 • 1 W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA PCK I 50. ROCZNICĘ ISTNIENIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
  Poświęcenie i przekazanie sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu
 • 2 AKCJE KRWIODAWSTWA
  Możesz pomóc oddając cząstkę siebie. Być może kiedyś, ktoś Tobie ofiaruje swoją krew.
 • 3 PIELGRZYMKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
  Przeżycia związane z wyjazdem do Kalwarii Pacławskiej głęboko zapadły nam w serce i pamięć.
 • 4 DZIAŁAMY TAM, GDZIE JESTEŚMY POTRZEBNI
  .Zabezpieczanie akcji krwiodawstwa na Rynku w Jarosławiu
 • 5 AKCJE KRWIODAWSTWA - "KAWA CZY HERBATA" W JAROSŁAWIU
  Trzeba jednoczyć się i pomagać drugiemu człowiekowi, by dawać to, co jest najcenniejsze, ŻYCIE!
PCK

Pomaga! Szkoli! Opiekuje! Ratuje!


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

W JAROSŁAWIU

b_150_100_16777215_00_images_j_0404.jpeg

Układ grupowy AB0

Jedną z cech krwi ludzkiej jest jej zróżnicowanie serologiczne - człowiek ma jedną z czterech grup krwi. W krwinkach czerwonych występują dwa antygeny — antygen A i B. Obecność antygenów A i B świadczy o tym, że mamy grupę AB, a posiadanie jednego antygenu zalicza nas do grupy A lub B. Natomiast brak jakiegokolwiek antygenu kwalifikuje nas do grupy 0. Ponadto w obrębie antygenu Anbsp;istnieje zróżnicowanie na: A1, A2, A3, Ax, Am a w obrębie antygenu B — na Bx i Bm. Odmiana A1 występuje u 80%, a A2 u 20% ludzi mających krew grupy A i AB. Pozostałe odmiany występują rzadko. Grupy krwi są niezmienne przez cały czas życia osobnika inbsp;są dziedziczne.

Układ grupowy Rh

Oprócz grupy krwi układu AB0 człowiek może posiadać na swych krwinkach antygen Rh D (85% ogółu ludności) - wtedy taką krew określa się jako Rh dodatnią. Pozostałe 15% ludzi nie ma tego antygenu. Taką krew określa się jako Rh ujemną.

Początkowo czynnik Rh wykryto u małp Rhesus, stąd jego nazwa Rh.

Grupę krwi układu AB0 i Rh oznacza się u każdego potencjalnego biorcy (pacjenta) po to, by chory otrzymał do przetoczenia zgodną grupowo krew lub osocze.

Procentowy udział grup krwi w naszej populacji:

 

Grupa krwi Procentowa zawartość
A Rh +
32%
0 Rh +
31%
B Rh +
15%
AB Rh +
7%
A Rh -
6%
0 RH -
6%
B Rh -
2%
AB Rh -
1%

Procentowy rozkład grup krwi w województwie podkarpackim

 

Grupa krwi Procentowa zawartość
A+ 31%
0+ 27%
B+ 16%
AB+ 7%
A- 7%
0- 7%
B- 3%
AB- 2%

Jaka krew jest najbardziej potrzebna?

Każda! Niezależnie od częstości jej występowania. Największe zapotrzebowanie jest oczywiście na najczęściej występującą, czyli A Rh+. Z drugiej jednak strony najrzadziej spotykana grupa AB Rh- pomimo najmniejszego na nią zapotrzebowania musi stanowić bezpieczne rezerwy, aby nie zabrakło jej dla ratowania życia.

Źródło: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

Copyrigcht © 2024 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu