^Powrót na górę

 • 1 W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA PCK I 50. ROCZNICĘ ISTNIENIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
  Poświęcenie i przekazanie sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu
 • 2 AKCJE KRWIODAWSTWA
  Możesz pomóc oddając cząstkę siebie. Być może kiedyś, ktoś Tobie ofiaruje swoją krew.
 • 3 PIELGRZYMKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
  Przeżycia związane z wyjazdem do Kalwarii Pacławskiej głęboko zapadły nam w serce i pamięć.
 • 4 DZIAŁAMY TAM, GDZIE JESTEŚMY POTRZEBNI
  .Zabezpieczanie akcji krwiodawstwa na Rynku w Jarosławiu
 • 5 AKCJE KRWIODAWSTWA - "KAWA CZY HERBATA" W JAROSŁAWIU
  Trzeba jednoczyć się i pomagać drugiemu człowiekowi, by dawać to, co jest najcenniejsze, ŻYCIE!
PCK

Pomaga! Szkoli! Opiekuje! Ratuje!


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

W JAROSŁAWIU

 

b_150_100_16777215_00_images_ulga.jpegKażdy podatnik, który odda honorowo krew, może skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej w zeznaniu PIT mogąc od dochodu odliczyć ekwiwalent za każdy litr oddanej krwi.

Ekwiwalent, który można odliczyć w zeznaniu  PIT 

za każdy litr oddanej krwi bądź osocza wynosi 130 zł.

 

Jak się rozliczać:

Dochód pomniejsza się o wartość ekwiwalentu za oddaną krew. Aby skorzystać z ulgi, podatnik musi osiągnąć dochód (przychód - w przypadku podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Ulga ta jest limitowana podwójnie. Z jednej strony odliczenia dokonuje się do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew. Wystarczy pomnożyć ilość oddanej krwi przez wysokość przysługującego ekwiwalentu. Z drugiej, ulgę na krew odlicza się w ramach przekazywanej darowizny i odliczanie podatkowe z tego tytułu może wynieść nie więcej niż kwota stanowiąca 6 proc. dochodu podatnika.

Oznacza to, że jeśli kwota stanowiąca 6 proc. dochodu jest niższa niż kwota przysługującego ekwiwalentu za krew podatnik ulgi nie odliczy. Jednocześnie zmniejsza się podstawa opodatkowania. W konsekwencji podatnik zmniejsza swój podatek w rozliczeniu rocznym.

Jeżeli podatnik, który nieodpłatnie odda krew, przekazał w danym roku również darowiznę, na inne cele, np. kult religijnego, to musi pamiętać, że limit 6% dotyczy wszystkich darowizn.

I tak np. :

 • Mężczyźni za oddaną krew będą mogli w zeznaniu PIT odliczyć od dochodu 351zł ( np. możliwość 6 donacji rocznie po 450ml = 2,7litra x 130zł = 351zł).
 • < Kobiety mogą odliczyć 234zł (np. możliwość 4 donacji rocznie po 450ml = 1,8 litra x 130zł = 234zł).

Korzystając z ulgi na krew, do zeznania trzeba dołączyć załącznik  PIT/0. Załącznik ten jest niezbędny do wykazania kwoty odliczanej w ramach ulgi na krew. Trzeba w nim też podać dane obdarowanego. W przypadku ulgi na krew będzie to stacja krwiodawstwa, w której podatnik oddał krew ( np. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie). Odpowiednie zaświadczenia może otrzymać honorowy dawca krwi w rejestracji dawców Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Przy odliczaniu ulgi nie są wymagane zaświadczenia o ilości oddanej krwi, lecz będą konieczne w momencie gdy Urząd Skarbowy zechce sprawdzić rzetelność odliczenia ulgi.

Więcej informacji na stronie: - RCKi K w Rzeszowie

Plik PDF do pobrania:- Opinia Ministerstwa Finansów o podatku  dochodowym od osób fizycznych

Copyrigcht © 2024 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu