^Powrót na górę

 • 1 W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA PCK I 50. ROCZNICĘ ISTNIENIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
  Poświęcenie i przekazanie sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu
 • 2 AKCJE KRWIODAWSTWA
  Możesz pomóc oddając cząstkę siebie. Być może kiedyś, ktoś Tobie ofiaruje swoją krew.
 • 3 PIELGRZYMKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
  Przeżycia związane z wyjazdem do Kalwarii Pacławskiej głęboko zapadły nam w serce i pamięć.
 • 4 DZIAŁAMY TAM, GDZIE JESTEŚMY POTRZEBNI
  .Zabezpieczanie akcji krwiodawstwa na Rynku w Jarosławiu
 • 5 AKCJE KRWIODAWSTWA - "KAWA CZY HERBATA" W JAROSŁAWIU
  Trzeba jednoczyć się i pomagać drugiemu człowiekowi, by dawać to, co jest najcenniejsze, ŻYCIE!
PCK

Pomaga! Szkoli! Opiekuje! Ratuje!


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

W JAROSŁAWIU

Cel i zadania klubu Wiewiórka

 1. Celem klubu Wiewiórka jest wykształcenie u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym postaw tolerancyjnych i pomocy potrzebującym oraz wykształcenie nawyków dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo.
 2. W swojej działalności klub Wiewiórka realizuje zadania:
 • kształtuje humanitarne postawy dzieci w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, gotowości do niesienia pomocy innym, tolerancji i prawidłowego współżycia w grupie rówieśniczej,
 • kształtuje podstawowe nawyki zdrowego stylu życia - popularyzacja zasad przestrzegania higieny, zdrowego odżywiania się.
 • popularyzuje zasady bezpieczeństwa - profilaktyka przedwypadkowa oraz podstawy pierwszej pomocy,
 • kształtuje postawy pro-ekologiczne wśród dzieci,
 • przygotowuje dzieci do dalszej działalności w PCK.

3. Cel i zadania klubu Wiewiórka realizowane są głównie przy pomocy programu "Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby" opracowanego przez Krajową Radę Młodzieżową PCK.

Członkostwo w klubie Wiewiórka

 1. Kluby Wiewiórka mogą być zakładane w przedszkolach oraz klasach I-III szkół podstawowych.
 2. Członkiem klubu może byc przedszkolak lub uczeń, który:
 • codziennie rano i wieczorem myje zęby,
 • poddaje się przeglądowi zębów i uczęszcza do stomatologa co najmniej dwa razy do roku,
 • przestrzega zasad higieny osobistej i otoczenia,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa,
 • niesie pomoc potrzebującym

 Każdy członek Klubu może otrzymać znaczek "Klub Wiewiórka PCK" oraz legitymację.

Sprawy organizacyjne

 1. Klub Wiewiórka może być zorganizowany w każdym przedszkolu bądź szkole podstawowej, po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrekcji placówki.
 2. O powołaniu nowego Klubu Wiewiórka należy poinformować macierzysty zarząd rejonowy PCK oraz radę młodzieżową PCK odpowiedniego szczebla.
 3. Opiekunem Klubu Wiewiórka może zostać wychowawca, nauczyciel, wolontariusz PCK lub inna osoba stale współpracująca z daną placówką. W szkole opiekunem może również być nauczyciel - opiekun szkolnego koła PCK.
 4. W zakresie organizacyjno - programowym opiekun Klubu korzysta z pomocy innych jednostek podstawowych Młodzieży PCK i macierzystego zarządu rejonowego PCK oraz rejonowej rady młodzieżowej PCK.
 5. Dokumentację Klubu Wiewiórka stanowi dziennik pracy Klubu.
 6. Informacje o działaniach podejmowanych przez Klub Wiewiórka, przekazywane są w formie rocznego sprawozdania zarządowi rejonowemu PCK oraz rejonowej radzie młodzieżowej PCK.
 7. Opiekun, wraz z członkami klubu Wiewiórka może wybrać zarząd klub
Copyrigcht © 2024 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu