^Powrót na górę

 • 1 W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA PCK I 50. ROCZNICĘ ISTNIENIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
  Poświęcenie i przekazanie sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu
 • 2 AKCJE KRWIODAWSTWA
  Możesz pomóc oddając cząstkę siebie. Być może kiedyś, ktoś Tobie ofiaruje swoją krew.
 • 3 PIELGRZYMKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
  Przeżycia związane z wyjazdem do Kalwarii Pacławskiej głęboko zapadły nam w serce i pamięć.
 • 4 DZIAŁAMY TAM, GDZIE JESTEŚMY POTRZEBNI
  .Zabezpieczanie akcji krwiodawstwa na Rynku w Jarosławiu
 • 5 AKCJE KRWIODAWSTWA - "KAWA CZY HERBATA" W JAROSŁAWIU
  Trzeba jednoczyć się i pomagać drugiemu człowiekowi, by dawać to, co jest najcenniejsze, ŻYCIE!
PCK

Pomaga! Szkoli! Opiekuje! Ratuje!


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

W JAROSŁAWIU

b_150_100_16777215_00_images_logo_wiewiorka.jpeg

"Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby"

Program " Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby" przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Celem strategicznym programu jest wzmocnienie procesu edukacji, kształcenia oraz wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Brak spójnego, jednolitego programu dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jak i duże narażenie dzieci na różnego rodzaju wypadki, stały się bodźcem do stworzenia niniejszego programu opierającego się na zagadnieniach:

 • pierwszej pomocy i bezpieczeństwa - konieczność wprowadzenia małych dzieci w zagadnienia bezpieczeństwa,
 • higieny - konieczność kształtowania u dzieci właściwych nawyków higienicznych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób,
 • w związku z narastającą falą przemocy na świecie i brutalizacją życia, pojawia się konieczność pokazania dzieciom pozytywnych wzorców zachowań w celu kształtowania postaw tolerancji i wrażliwości,
 • w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej - konieczność przygotowania dzieci do integracji europejskiej.

U dzieci uczestniczących w programie pragniemy, aby ukształtowana została:

 • postawa cechująca zachowania bezpieczne podczas nauki, zabawy i odpoczynku,
 • postawa przestrzegania zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego,
 • postawa przestrzegania nawyków higienicznych i dbałość dzieci o higienę osobistą,
 • umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • znajomość numerów alarmowych i umiejętność prawidłowego korzystania z nich,
 • znajomość i umiejętność posługiwania się podstawowymi materiałami opatrunkowymi,
 • umiejętność racjonalnego zachowania i współpracy z rówieśnikami, osobami dorosłymi i personelem medycznym przy wypadkach,
 • postawa przestrzegania zasad pro zdrowotnych Super Wiewiórka - przyjaciółka Oli i Kuby." - opis projektu

Geneza programu

Pomysł stworzenia programu Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby powstał w 2001 roku podczas warsztatów dotyczących wolontariuszy w Polskim Czerwonym Krzyżu. Uczestnicy myśląc o najmłodszych grupach wiekowych - naszych Wiewiórkach - postanowili skorzystać z programu Młodzież Słowackiego Czerwonego Krzyża "Evićka nam ochorela" i zaadaptować go do polskich potrzeb. Jego opracowaniem zajęła się Krajowa Rada Młodzieżowa PCK. Na początku 2002 roku w trzech okręgach: lubuskim, łódzkim i małopolskim przeprowadzono pilotaż programu. Podczas jego trwania przeszkolono 1200 dzieci w 30 przedszkolach. Program realizowany był przez 45 wolontariuszy Młodzieży PCK. Faza pilotażowa została bardzo wysoko oceniona zarówno przez dzieci, rodziców, wychowawców przedszkolnych, jak i wolontariuszy realizujących program - na 10 punktów przyznano ich aż 9,3! Na podstawie oceny programu wprowadzono udoskonalenia zarówno w samym programie, jak i jego materiałach edukacyjnych - dodano opisy nowych lekcji, opracowano dodatkowy poradnik dla trenerów. Sukces fazy pilotażowej zadecydował o jego rozpoczęciu już w wymiarze ogólnopolskim. Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby jest oficjalnym programem Młodzieży PCK.

Założenia programu

Brak spójnego, jednolitego programu dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jak i duże narażenie dzieci na różnego rodzaju wypadki, stały się bodźcem do stworzenia niniejszego programu opierającego się na zagadnieniach:

 • pierwszej pomocy i bezpieczeństwa - konieczność wprowadzenia małych dzieci w zagadnienia bezpieczeństwa,
 • higieny - konieczność kształtowania u dzieci właściwych nawyków higienicznych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób,
 • w związku z narastającą falą przemocy na świecie i brutalizacją życia, pojawia się konieczność pokazania dzieciom pozytywnych wzorców zachowań w celu kształtowania postaw tolerancji i wrażliwości,
 • w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej - konieczność przygotowania dzieci do integracji europejskiej.

Cel strategiczny programu

Wzmocnienie procesu edukacji, kształcenia oraz wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Cel operacyjny

Wykształcenie nawyków dbałości o bezpieczeństwo, higienę, tolerancję i pomoc potrzebującym u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Oczekiwane efekty

U dzieci uczestniczacych w programie ukształtowana została:

 • postawa cechująca zachowania bezpieczne podczas nauki, zabawy i odpoczynku,
 • postawa przestrzegania zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego,
 • postawa przestrzegania nawyków higienicznych i dbałość dzieci o higienę osobistą,
 • umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • znajomość numerów alarmowych i umiejętność prawidłowego korzystania z nich,
 • znajomość i umiejętność posługiwania się podstawowymi materiałami opatrunkowymi,
 • umiejętność racjonalnego zachowania i współpracy z rówieśnikami, osobami dorosłymi i personelem medycznym przy wypadkach,
 • postawa przestrzegania zasad pro zdrowotnych - zwiększenie udziału w diecie dziecka o 30% spożycia owoców i warzyw jako źródła witamin,
 • postawa niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi,
 • postawa przejawiania wrażliwości, tolerancji oraz walka z dyskryminacją u dzieci,
 • poczucie współistnienia z innymi narodami europejskimi.

Zadania programu

 • Przeszkolenie trenerów programu poprzez organizację szkoleń na szczeblach okręgowych i rejonowych.
 • Przeprowadzenie bloku 17 zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Adresaci programu

Dzieci w wieku od 4 do 7 lat - z dwóch najstarszych grup przedszkolnych oraz pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Realizatorzy programu

 • Pracownik biura Zarządu Głównego PCK ds. młodzieżowych oraz Krajowa Rada Młodzieżowa PCK - koordynacja całości programu.
 • Pracownicy zarządów okręgowych PCK oraz okręgowe rady młodzieżowe PCK - koordynacja programu na szczeblach okręgowych.
 • Pracownicy zarządów rejonowych PCK oraz rejonowe rady młodzieżowe PCK - organizacja spotkań w przedszkolach i szkołach.
 • Członkowie i wolontariusze Młodzieży PCK - Grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK, Grup Ratownictwa PCK, Szkolnych Kół PCK - prowadzenie zajęć dla dzieci.
 • Opiekunowie Szkolnych Kół PCK, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni - prowadzenie zajęć dla dzieci.

Harmonogram spotkań

 1. Poznajmy się - prowadzący i grupa.
 2. Pierwsze spotkanie Oli z Czerwonym Krzyżem - przedstawienie organizacji, informacja o znaku czerwonego krzyża i o jego ochronie.
 3. Idzie Ola do przedszkola- przedstawienie podstawowych zasad ruchu drogowego i zasad bezpieczeństwa na drodze.
 4. Ola na wycieczce w lesie - poznanie zasad właściwego zachowania się w lesie.
 5. Ola czyścioszek - podstawy zdrowego stylu życia i higieny.
 6. Ola na placu zabaw - podstawy udzielania pierwszej pomocy przy urazach powstałych podczas zabaw.
 7. Ola myje zęby - zasady higieny jamy ustnej.
 8. Ola rysuje - plecy prostuje - prawidłowa postawa przy codziennych zajęciach.
 9. Ola sama się ubiera - jak zapobiegać chorobom zakażnym w okresie jesienno-zimowym. Ubieranie się stosownie do pory roku.
 10. Ola Ratowniczek - nauka wzywania pomocy, korzystania z telefonów alarmowych w przypadku niebezpieczeństwa.
 11. Ola dobrze się zachowuje - pomaganie osobom starszym, słabszym oraz młodszym dzieciom.
 12. Niebezpieczne zabawy Oli zimą - niebezpieczeństwa związane z zabawami na śniegu i lodzie.
 13. Ola mała kuchareczka - niebezpieczeństwa czyhające w kuchni.
 14. Ola i obcy - niebezpieczeństwa w kontaktach z obcymi ludźmi.
 15. Ola i jej przyjaciele - nauka tolerancji wobec ludzi innych ras, narodowości, przekonań, wyznań itp.
 16. Ola Europejczyk - przygotowanie dzieci do integracji europejskiej. Zajęcia proponowane, w pełnym scenariuszu, dla l klasy szkoły podstawowej, a w skróconej formie także dla przedszkolaków.
 17. Zakończenie i podsumowanie spotkań - gra planszowa sprawdzająca zdobyte przez dzieci wiadomości.

Pomoce dydaktyczne

   • Poradnik metodyczny.
   • Kolorowanki dla dzieci.
   • Gra planszowa.

Monitoring i ocena Monitoring i ocena programu nastąpi poprzez:

 • ocenę sprawozdań kwartalnych z realizacji programu dokonywaną przez koordynatora,
 • analizę i ocenę ankiet dla wolontariuszy, wychowawców przedszkolnych i szkolnych,
 • analizę informacji od dietetyków przedszkolnych i szkolnych,
 • analizę książek wypadkowych w przedszkolach i szkołach,
 • analizę stanu uzębienia dzieci,
 • analizę statystyk policyjnych i strażackich oraz statystyk służby zdrowia dotyczących wypadkowości wśród dzieci.

Dokumentacja:

 • dziennik zajęć z listą dzieci uczestniczących w programie,
 • kwestionariusz oceny wypełniony przez opiekuna,
 • kwestionariusz oceny wypełniony przez prowadzącego zajęcia,
 • zdjęcia,
 • dyplom dla dziecka uczestniczącego w programie.
Copyrigcht © 2024 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu