^Powrót na górę

 • 1 W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA PCK I 50. ROCZNICĘ ISTNIENIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
  Poświęcenie i przekazanie sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu
 • 2 AKCJE KRWIODAWSTWA
  Możesz pomóc oddając cząstkę siebie. Być może kiedyś, ktoś Tobie ofiaruje swoją krew.
 • 3 PIELGRZYMKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
  Przeżycia związane z wyjazdem do Kalwarii Pacławskiej głęboko zapadły nam w serce i pamięć.
 • 4 DZIAŁAMY TAM, GDZIE JESTEŚMY POTRZEBNI
  .Zabezpieczanie akcji krwiodawstwa na Rynku w Jarosławiu
 • 5 AKCJE KRWIODAWSTWA - "KAWA CZY HERBATA" W JAROSŁAWIU
  Trzeba jednoczyć się i pomagać drugiemu człowiekowi, by dawać to, co jest najcenniejsze, ŻYCIE!
PCK

Pomaga! Szkoli! Opiekuje! Ratuje!


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

W JAROSŁAWIU

b_150_100_16777215_00_images_kluby_p6200001.jpegSpełnione marzenie

 

20 czerwca 2012 r. dla uczczenia Światowego Dnia Krwiodawcy (przypadającego 14.06.) druhowie skupieni w ośmiu jednostkach OSP działających na terenie Miasta i Gminy Cieszanów założyli klub Honorowych Dawców Krwi PCK.

Przeprowadzona w tym dniu w Centrum Kultury i Sportu przez wiceprezesa Oddziału Rejonowego PCK w Jarosławiu Zdzisława Wójcika pogadanka na temat zagadnień związanych z krwiodawstwem i krwiolecznictwem zaowocowała podjęciem przez druhów decyzji o założeniu klubu.

Prezesem, liczącego 15 osób „Floriana”, wybrano Stanisława Janiszewskiego, wiceprezesem Andrzeja Dragana. Sekretarzem został Tadeusz Sitarz, a skarbnikiem Dariusz Szajowsk i. Członkami Zarządu klubu zostali: Czesław Kulczycki i Edward Pokrywka.

Podczas spotkania Z. Wójcik przekazał zainteresowanym deklaracje dotyczące przyjęcia do klubu, indywidualną kartę HDK. Omówił i zaprezentował Identyfikacyjną Kartę Grupy Krwi, Kartę I.C.E. oraz „Oświadczenie woli” dotyczące przekazania do transplantacji, po swojej nagłej śmierci, narządów ratujących życie innym, przekazując druhom do wglądu wymienione własne dokumenty.

Przypomniał, kto może, a kto nie może być krwiodawcą, zaznaczył, że kobiety mogą oddawać krew maksymalnie 4 razy w roku, a mężczyźni 6. Po każdym oddaniu 450 mililitrów krwi krwiodawca otrzymuje dzień wolny od pracy lub nauki oraz 9 tabliczek czekolady.

Podkreślił, że kobieta po oddaniu 5, a mężczyzna po oddaniu 6 litrów krwi otrzymuje tytuł Zasłużony HDK. Omówił także sprawy związane z legitymacjami HDK, odznakami przysługującymi krwiodawcom, zwrotem kosztów dojazdu do punktów krwiodawstwa, przysługującymi zasłużonym dawcom zniżkami na leki.

Zaznaczył, że w 2013 r. będziemy obchodzić 55 lat HDK PCK, a rok 2014 będzie rokiem jubileuszu 95-lecia PCK. Poinformował, że od 22 maja 1999 r. patronem krwiodawców jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Przytoczył słuchaczom znamienne w swej treści słowa św. Maksymiliana: „Miarą wartości człowieka są jego czyny”. Zaprosił zebranych na XI Podkarpacką Pielgrzymkę HDK PCK do Kalwarii Pacławskiej zaplanowaną na 1 września 2012 r.

Odpowiadając na pytania wyjaśnił także ideę rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego oraz przebieg pobierania komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej, a także szpiku z górnej krawędzi kości biodrowej. „Teraz spełniło się nasze marzenie, a i zakres pomocy potrzebującym jeszcze się poszerzył” – wyznał prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Cieszanowie Edward Pokrywka należący do „Floriana”. Kilku druhów z klubu już wcześniej rozpoczęło swoją przygodę z krwiodawstwem. Na przykład Marian Sikorski, Czesław Kulczycki. „Oddawanie krwi jest darem serca” – podsumował tę piękną społeczną działalność Burmistrz MiG Cieszanów Zdzisław Zadworny, bardzo zadowolony ze strażackiej inicjatywy.

Tekst i zdjęcie Zdzisław Wójcik

Copyrigcht © 2024 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu