b_150_100_16777215_00_images_aktualnosci_14a.jpegKrwiodawstwo i krwiolecznictwo

9 grudnia 2011 roku w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie odbyło się międzynarodowe seminarium pt. „Bezpieczeństwo krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce. Wpływ zmian klimatu na zdrowie”.

 

Na początku głos zabrali poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska oraz członek Zarządu Województwa Podkarpackiego odpowiedzialny za sprawy ochrony zdrowia - Sławomir Miklicz. Następnie prelegenci z Polski, Europy i Ameryki dyskutowali zarówno o bezpieczeństwie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, jak i wpływie zmian klimatycznych na zdrowie społeczeństw. Kwestie dotyczące wpływu zmian klimatu na zdrowie przedstawił dr Jan Semenza z Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, zagadnienia dot. polskiego ustawodawstwa w dziedzinie krwiolecznictwa i krwiodawstwa przybliżył zebranym wiceminister zdrowia Marek Haber. Dr Jolanta Antoniewicz-Papis z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii omówiła główne zagrożenia dziś i jutro związane z bezpieczeństwem krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce. Z kolei na temat strategii i problemów w dziedzinie krwiolecznictwa i krwiodawstwa z perspektywy Narodowego Centrum Krwi oraz organizacji polskiego systemu krwiolecznictwa i krwiodawstwa mówiła Agnieszka Beniuk-Patoła z NCK. Wystąpienie poświęcone strategii adaptacji do zmian klimatu pod względem bezpieczeństwa krwiodawstwa i krwiolecznictwa przedstawił dr David Leiby z Amerykańskiego Czerwonego Krzyża. Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie Tadeusz Krzosek oraz zastępca dyrektora ds. lecznictwa RCKiK lek. med. Urszula Bzdek omówili temat: „RCKiK ważnym elementem zabezpieczenia placówek służby zdrowia w krew i jej składniki na przykładzie województwa podkarpackiego”.

Celem seminarium było zapoznanie społeczeństwa, przedstawicieli samorządów, środowiska medycznego, instytucji i organizacji z problematyką bezpieczeństwa krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Uczestnikami spotkania w Filharmonii byli m.in. dyrektorzy RCKiK w kraju, pracownicy RCKiK w Rzeszowie, kierownicy Oddziałów Terenowych RCKiK, prezes Podkarpackiego Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie senator Alicja Zając, sekretarz tego Zarządu Zdzisław Wójcik, prezes Zarządu Rejonowego PCK w Rzeszowie Marek Pawełek, kierownicy Biur ZR PCK w Przemyślu Krystyna Lachowicz, w Jarosławiu Ewa Załęska, prezesi klubów Honorowych Dawców Krwi PCK z terenu województwa, wiele innych znakomitych osobistości.

Warto zaznaczyć, że zanim rozpoczęła się konferencja na parkingu przed Filharmonią odbyło się oficjalne przekazanie mobilnego punktu poboru krwi dla RCKiK w Rzeszowie. Ministerstwo Zdrowia na zakup „krwiobusa” dla dawców najcenniejszego z leków, przeznaczyło 2,5 miliona złotych. Pojazd jest klimatyzowany. Jednocześnie krew mogą oddawać cztery osoby. Zakup został sfinansowany ze środków Programu Zdrowotnego pod nazwą: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”.

Dzięki możliwości dotarcia „krwiobusa”, nawet w odległe zakątki województwa, większa ilość osób chętnych do uczestnictwa w tej pięknej społecznej działalności, jaką jest honorowe krwiodawstwo, będzie mogła pomóc osobom wymagającym podania tego leku, którego nie zastąpi żaden zamiennik, poprzez osobiste zaangażowanie się w tę przygodę życia. To bardzo ważne, zwłaszcza w sezonie letnim, kiedy niektórych grup krwi zaczyna brakować.

Godny podkreślenia jest fakt, że Podkarpacie jest województwem przodującym w Polsce pod względem liczby krwiodawców, których zarejestrowanych jest 80 tysięcy, a regularnie krew oddaje 20 tysięcy.

Galeria zdjęć

Tekst i zdjęcia Zdzisław Wójcik