b_150_100_16777215_00_images_aktualnosci_23.jpegDocenieni krwiodawcy

2 grudnia 2011 w sali lustrzanej kamienicy Attavantich, w której mieści się Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, swoje święto przeżywali honorowi dawcy krwi PCK.

 

Wielu z nich spotkanie dostarczyło niezwykłych wzruszeń, gdy zostali docenieni przez dorosłych i… przez dzieci.

Od 22 do 26 listopada obchodzone są co roku Dni Honorowego Krwiodawstwa. Stanowią doskonałą okazję do upowszechnienia tych idei, a także podstawowych zasad Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Zarząd Rejonowy PCK w Jarosławiu w ramach tych Dni przeprowadził rozstrzygnięcie VI edycji ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” – Strażacy PSP i OSP w Honorowym Krwiodawstwie, a także finał konkursu plastycznego pod hasłem „Krew owocem życia”.

Podczas powitania zaproszonych gości, zasłużonych działaczy PCK, prezesów klubów HDK z Jarosławia oraz powiatów: jarosławskiego, przeworskiego i lubaczowskiego, opiekunów Szkolnych Kół PCK, dzieci z klasy I b Szkoły Podstawowej w Jarosławiu, prezes ZR PCK w Jarosławiu Jan Potoniec powiedział m.in.: „Tego rodzaju spotkania to doskonała okazja do wyróżnienia działaczy PCK i krwiodawców skupionych w klubach HDK PCK działających przy szkołach, jednostkach PSP i OSP, zakładach pracy, uczelniach i parafiach, którzy regularnie oddają krew i aktywnie działają na rzecz propagowania tej pięknej idei”. Na zakończenie dodał: „Cieszy to, że zawsze społeczeństwo może liczyć na ofiarnych działaczy PCK, którzy całe lata ucząc się i pracując zawodowo regularnie oddają krew i aktywnie działają na rzecz propagowania idei czerwonokrzyskich”.

Razem z zastępcą Burmistrza Jarosławia Stanisławem Misiągiem wręczył jedenastu osobom odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” przyznane przez Podkarpacki Zarząd Okręgowy PCK w Rzeszowie w dowód uznania za najpiękniejszy dar - humanitarne bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi. Otrzymali je: odznakę I stopnia Robert Sobolewski; odznakę II st. Robert Sobolewski, Janusz Szczutko, Krzysztof Surdel, Piotr Tołpa; odznakę III st. Małgorzata Łuszczyszyn, Kamil Socha, Tomasz Stańko, Krzysztof Surdel, Pawel Tołpa, Piotr Tołpa.

Podsumowano także wyniki akcji krwiodawstwa, w których uczestniczyli strażacy z miasta Jarosławia, a także z powiatów: jarosławskiego, przeworskiego i lubaczowskiego. Jej celem jest propagowanie idei HDK w lokalnych środowiskach oraz pozyskiwanie krwi dla potrzebujących. W tej edycji najlepszy okazał się klub HDK PCK „Zorza” przy OSP w Zarzeczu. Drugie miejsce zdobył klub HDK PCK „Strażak” działający przy Zarządzie Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pruchniku. Trzecią pozycję wywalczył klub HDK PCK „Lumen” przy ZOGm ZOSP RP w Chłopicach”. Kluby łącznie zebrały 101 950 mililitrów krwi. Najaktywniejszym strażakiem w rejonie został Krzysztof Zaleski – prezes klubu HDK PCK „Strażak” z Pruchnika. Dyplomy i puchary druhnie i druhom wręczali sekretarz Starostwa Powiatowego w Jarosławiu Stanisław Sopel oraz prezes ZR PCK Jan Potoniec.

Podczas finału konkursu plastycznego ph. „Krew owocem życia”, w którym uczestniczyły dzieci z klasy I b Szkoły Podstawowej nr 11 w Jarosławiu, pod opieką wychowawcy i opiekuna Szkolnego Koła PCK Bronisławy Mroczko wszystkie dzieci otrzymały upominki i dyplomy. Wręczali je zastępca Burmistrza Stanisław Misiąg i prezes ZR PCK Jan Potoniec.

Wzruszające chwile przeżyli krwiodawcy. Jako wyraz wdzięczności otrzymali od najmłodszych, przygotowany specjalnie dla nich, wspaniały program artystyczny oraz cudowne rysunki obrazujące ich piękną społeczną służbę dla bliźniego.

Prezes Potoniec w imieniu zebranych pogratulował wszystkim dzieciom otrzymanych wyróżnień, podziękował za przedstawienie oraz wyraził wdzięczność za ogrom pracy, jaki włożyły w przygotowanie rysunków. Szczególne słowa uznania skierował pod adresem Bronisławy Mroczko za perfekcyjne przygotowanie dzieci.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. wiceprezes ZR PCK w Jarosławiu Zdzisław Wójcik, kierownika biura ZR PCK Ewa Załęska, pracownik Biura Agnieszka Kotowska, prezesi klubów: HDK „Kropelka” przy ZR PCK w Jarosławiu Fryderyk Chrząszcz, HDK PCK przy OWENS ILLINOIS Stanisław Jabłoński, HDK PCK „Zorza” przy OSP w Zarzeczu Katarzyna Balawender, HDK PCK przy ZOGm ZOSP RP w Pruchniku Krzysztof Zaleski, HDK PCK „Lumen” przy ZOGM ZOSP RP w Chłopicach Wawrzyniec Kościk, HDK PCK „Krwinka” przy Młodzieżowym Domu Kultury w Lubaczowie Małgorzata Strycharz, opiekun Szkolnego Koła PCK Bronisława Mroczko, inni zaproszeni goście.

Na zakończenie prezes Potoniec życzył zebranym dużo zdrowia i wytrwałości w realizowaniu pięknej idei niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia życzył spokoju i szczęścia, a na każdy dzień nadchodzącego Nowego 2012 Roku radości oraz realizacji planów i najskrytszych zamierzeń.

Galeria zdjęć

Tekst: Zdzisław Wójcik, Ewa Załęska, Agnieszka Kotowska, zdjęcia Zdzisław Wójcik