^Powrót na górę

 • 1 W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA PCK I 50. ROCZNICĘ ISTNIENIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
  Poświęcenie i przekazanie sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu
 • 2 AKCJE KRWIODAWSTWA
  Możesz pomóc oddając cząstkę siebie. Być może kiedyś, ktoś Tobie ofiaruje swoją krew.
 • 3 PIELGRZYMKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
  Przeżycia związane z wyjazdem do Kalwarii Pacławskiej głęboko zapadły nam w serce i pamięć.
 • 4 DZIAŁAMY TAM, GDZIE JESTEŚMY POTRZEBNI
  .Zabezpieczanie akcji krwiodawstwa na Rynku w Jarosławiu
 • 5 AKCJE KRWIODAWSTWA - "KAWA CZY HERBATA" W JAROSŁAWIU
  Trzeba jednoczyć się i pomagać drugiemu człowiekowi, by dawać to, co jest najcenniejsze, ŻYCIE!
PCK

Pomaga! Szkoli! Opiekuje! Ratuje!


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

W JAROSŁAWIU

b_150_100_16777215_00_images_aktualnosci_12.jpegRosną szeregi ratowników i krwiodawców

18 listopada 2011 r. w Sali Lustrzanej w Kamienicy Attavantich w Jarosławiu odbyło się  spotkanie podsumowujące program pod hasłem: „Organizacja Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi PCK oraz międzynarodowego pokazu ratownictwa medycznego”.

 

Program został zrealizowany przez Zarząd Rejonowy PCK w Jarosławiu razem z Burmistrzem Miasta Jarosławia Andrzejem Wyczawskim, przy wsparciu finansowym z Budżetu Gminy Miejskiej Jarosław.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Andrzej Wyczawski, Naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Jarosławia  - Joanna Mordarska, pracownicy Urzędu Miasta Jarosławia, nauczyciele, opiekunowie grup oraz  młodzież. Wszystkich  zebranych powitał prezes ZR PCK w Jarosławiu  Jan Potoniec.  Następnie głos zabrałBurmistrzWyczawski:„Mam nadzieję, że zdobyta przez Was wiedza nie będzie musiała być wykorzystana w życiu. Jednak wiemy, jak ważne są umiejętności dot. ratowania zdrowia i życia oraz że mogą przydać się szybciej, aniżeli myślimy”.

Z kolei prezes Potoniec powiedział: „Zebraliśmy się tutaj w związku z zakończeniem projektu dotyczącego promocji I pomocy oraz idei honorowego krwiodawstwa. W ramach projektu zostały przeprowadzone prelekcje i pokazy na fantomie dotyczące zasad udzielania Ipomocy w szkołach średnich na terenie miasta Jarosławia.Po chwili dodał: „Ponadto dla młodzieży szkół i pracowników Urzędu Miasta zorganizowano pogadanki na temat honorowego dawstwa krwi. W ramach promocji I pomocy przeprowadzonoszkolenie z zakresu I pomocy dla 35 osób -  naczelników i pracowników Urzędu Miasta oraz młodzieży”. Podsumowując stwierdził: „Zakończeniem etapu dotyczącego honorowego krwiodawstwa był konkurs międzyszkolny dla szkół ponadgimnazjalnych.  Konkurs został  przeprowadzony w formie testu składającego się z 29 pytań. Wszystkie szkoły reprezentowały bardzo wysoki poziom wiedzy na temat honorowego dawstwa krwi. Testy dokładnie sprawdzono i została przyznana punktacja”.

Lp. Nazwa placówki Punktacja
1. Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących 37-500 Jarosław, ul. Kraszewskiego 3.

26

2. Zespół Szkół Drogowo - Geodezyjnych i Licealnych 37-500 Jarosław, ul.Św. Ducha 1

26

3. Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych 37-500 Jarosław, ul. Reymonta 1

26

4. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 37-500 Jarosław, ul. Św. Ducha 1

24

5 Zespół Szkół Licealnych i Technicznych 37-500 Jarosław, ul. 3 Maja 10

23

6. Zespół Szkół   Ekonomicznych i Ogólnokształcących 37-500 Jarosław, Pl. Mickiewicza 13

21

7 Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących 37-500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 23

16

Z uwagi na fakt, że trzy zwycięskie szkoły otrzymały jednakową ilość punktów prezes Potoniec zaproponował krótką dogrywkę, którą przeprowadził wiceprezes ZR PCK w Jarosławiu Zdzisław Wójcik.

Po zaciętej rywalizacji został wyłoniony lider konkursu. Wyniki końcowe przedstawia poniższa tabela.

Lp. Nazwa placówki Punktacja
1. Zespół Szkół Drogowo - Geodezyjnych i Licealnych 37-500 Jarosław, ul. Św. Ducha1

I

2. Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących 37-500 Jarosław, ul. Kraszewskiego 3

II

3. Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych 37-500 Jarosław, ul. Reymonta 1

II

4. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 37-500 Jarosław, ul. Św. Ducha 1

III

5 Zespół Szkół Licealnych i Technicznych 37-500 Jarosław, ul. 3 Maja 10 Wyróżnienie
6. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących 37-500 Jarosław, PL.Mickiewicza 13

Wyróżnienie

7 Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących 37-500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 23

Wyróżnienie

Wszystkim uczestnikom i opiekunom grup dyplomy i upominki wręczyli Burmistrz i prezes ZR PCK.

Kolejnym punktem uroczystego spotkania było podsumowanie  szkolenia z zakresu I pomocy i wręczenie unijnych certyfikatów. Warto podkreślić, że w tym roku została przeprowadzona II edycja szkolenia. Uczestniczyły w niej osoby zarządzające i młodzież z terenu miasta Jarosławia. W 2010 r. szkoleniem zostali objęci dyrektorzy i prezesi jarosławskich zakładów pracy, natomiast w tym roku naczelnicy i pracownicy Urzędu Miasta Jarosławia oraz młodzież. 

programu było wspieranie wydarzeń związanych z promocją idei honorowego dawstwa krwi oraz zasad udzielania I pomocy dla mieszkańców miasta Jarosławia. Zrealizowano w pełni zadania. Nawiązano kontakt z odbiorcami tych treści w różnym wieku (młodzież, osoby dorosłe). Zdobyli oni praktyczną wiedzę  i umiejętności z zakresu  podstawowych zasad udzielania I pomocy, metod ratowania zdrowia i życia. Łączna liczba adresatów całego zadania to około 4300 osób.

Podsumowując zrealizowany projekt warto zaprezentować kilka podstawowych danych.

Prelekcje nt. I pomocy i honorowego krwiodawstwa zostały przeprowadzone dla młodzieży z 9 szkół ponadgimnazjalnych, Ochotniczego Hufca Pracy, Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu oraz pracowników Urzędu Miasta Jarosławia.  Prelekcje przeprowadził ratownik Adrian Sikora i instruktor PCK – ratownik Danuta Ciećkiewicz oraz Zdzisław Wójcik. W prelekcjach uczestniczyło około 950 osób.

Międzyszkolne Mistrzostwa I Pomocy zostały zorganizowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Jarosławia. W mistrzostwach wzięły udział 4 szkoły. Każda ze szkół wytypowała drużynę sanitarną składającą się z 5 członków. W sumie w mistrzostwach uczestniczyło 20 uczniów i 4 opiekunów drużyn, w skład których weszli nauczyciele i wychowawcy ze szkół.Komisja konkursowa składała się z 5 ratowników medycznych. Mistrzostwa objęły test oraz sprawdzian wiedzy praktycznej przeprowadzony podczas 4 pozorowanych wypadków. Uczestniczyło w nich 4 pozorantów ( uczniów ).

Udział w imprezie masowej „ Dni Jarosławia ” obejmował:

 • zabezpieczenie od strony medycznej imprezy oraz zorganizowanie dwóch punktów I pomocy. Zabezpieczenie dot. wszystkich uczestników imprezy, podczas której w ciągu dwóch dni jej trwania udzielono I pomocy 45 osobom w różnym wieku, w zakresie opatrzenia ran, skaleczeń, otarć oraz przy omdleniach,
 • z pomiaru ciśnienia tętniczego krwi skorzystało ponad 200 osób. Również pomiarowi poziomu cukru we krwi poddała się taka sama ilość chętnych,
 • konkurs z zakresu I pomocy został skierowany do dzieci w wieku 6-10 lat. Uczestniczyło w nim 75 dzieci.

Łączna ilość adresatów imprezy: około 2,5 tysiąca osób. W zabezpieczeniu imprezy, oraz przeprowadzeniu pokazów i konkursu wzięło udział 40 ratowników PCK (5 patroli po 6 ratowników oraz 2 punkty I pomocy po 5 ratowników).

W punkcie konsultacyjnym w biurze ZR PCK w Jarosławiu w okresie od kwietnia do października b.r. udzielono informacji ponad 800 osobom.

Szkolenie certyfikowane z zakresu I pomocy zostało przeprowadzone dla 35 osób zarządzających z terenu miasta Jarosławia i członków Grupy Ratowników.  Szkolenie przeprowadził instruktor – ratownik PCK - Maciej Maruszak.

Międzyszkolny konkurs z zakresu wiedzy nt honorowego dawstwa krwi został zorganizowany dla szkół ponadgimnazjalnych. Wzięło w nim udział 7 szkół. Konkurs miał formę testu, w którym uczestniczyło 7 grup reprezentujących  szkołę, składających się z 3 uczniów. Łączna ilość osób uczestniczących w konkursie : 21 uczniów i 7 opiekunów (nauczycieli ).

W imieniuZR PCK serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposóbprzyczynili się do pomyślnego zakończenia projektu:  Burmistrzowi Miasta Jarosławia Andrzejowi Wyczawskiemu – za możliwość współpracy w ramach promocji zasad I pomocy i idei honorowego dawstwa krwi, tak ważnych zagadnień w życiu każdego człowieka, Naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta – pani Joannie Mordarskiej za wsparcie merytoryczne.

Dziękując za wielkie zaangażowaniezapraszamy do dalszej współpracy w roku następnym.

Galeria zdjęć

Tekst: Zdzisław Wójcik, Ewa Załęska i Agnieszka Kotowska,

zdjęcia Zdzisław Wójcik, Agnieszka Kotowska, nauczyciele i uczniowie

Copyrigcht © 2022 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu