^Powrót na górę

 • 1 W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA PCK I 50. ROCZNICĘ ISTNIENIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
  Poświęcenie i przekazanie sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu
 • 2 AKCJE KRWIODAWSTWA
  Możesz pomóc oddając cząstkę siebie. Być może kiedyś, ktoś Tobie ofiaruje swoją krew.
 • 3 PIELGRZYMKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
  Przeżycia związane z wyjazdem do Kalwarii Pacławskiej głęboko zapadły nam w serce i pamięć.
 • 4 DZIAŁAMY TAM, GDZIE JESTEŚMY POTRZEBNI
  .Zabezpieczanie akcji krwiodawstwa na Rynku w Jarosławiu
 • 5 AKCJE KRWIODAWSTWA - "KAWA CZY HERBATA" W JAROSŁAWIU
  Trzeba jednoczyć się i pomagać drugiemu człowiekowi, by dawać to, co jest najcenniejsze, ŻYCIE!
PCK

Pomaga! Szkoli! Opiekuje! Ratuje!


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

W JAROSŁAWIU

b_150_100_16777215_00_images_rad1.jpeg

 Zbliża się okres wakacji oraz sezon urlopowy. Krew jest potrzebna cały rok, jednak szczególnie w tym czasie. 24 kwietnia 2024 roku nasz Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie im. Adama Mickiewicza odwiedził Zdzisław Wójcik - emerytowany strażak, wiceprezes Oddziału Rejonowego PCK w Jarosławiu, jednocześnie prezes klubu HDK PCK „Płomyk” przy Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu.

 Pan Zdzisław, korzystając z zaproszenia pani dyrektor Małgorzaty Czyż, przybliżył uczniom klas II B, II TMr oraz IV TMr ważne tematy - bezpieczeństwo nie tylko pożarowe oraz krwiodawstwo i krwiolecznictwo.  Na początku nasz gość przypomniał numer alarmowy do służb ratowniczych oraz udzielił instruktażu dot. prawidłowego informowania o zaistniałym zdarzeniu. Podzielił się także najciekawszymi przykładami ze swojej blisko 30-letniej służby, w czasie której pracował również w podziale bojowym.

b_150_100_16777215_00_images_rad2.jpeg

Wszyscy słuchali z wielką uwagą. Z zainteresowaniem oglądali też zdjęcia z różnych akcji ratowniczych prowadzonych przez przemyskich strażaków. Ich autorem jest pan Zdzisław, który kilkanaście lat był ich rzecznikiem prasowym. Przekonaliśmy się, że poza akcjami gaszenia pożarów strażacy jeżdżą także do wypadków komunikacyjnych, powodzi oraz pomagają poszkodowanym w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.

Pan Zdzisław omawiając temat honorowego dawstwa krwi zaprezentował własne dokumenty - Kartę Identyfikacyjną Grupy Krwi, Kartę I.C.E., dwie legitymacje HDK oraz odznaki, którymi został uhonorowany. Wszystko to czynił z myślą, że dzielenie się wiedzą w tym zakresie przyczyni się do powiększenia grona krwiodawców. Dodał też, że bezpieczeństwo i krwiodawstwo bardzo się łączą, ponieważ poszkodowani w wypadkach ludzie doznają czasami ciężkich urazów i właśnie wtedy najbardziej potrzebna jest krew – najcenniejszy lek, którego niczym nie można zastąpić.

b_150_100_16777215_00_images_rad3.jpeg

Z. Wójcik oddał dotychczas ponad 33 litry tego życiodajnego płynu. Przypomniał słowa Jana Pawła II wypowiedziane podczas I Światowego Dnia Krwiodawcy w 2004 r.: „Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia… Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata”. Zacytował także słowa zawarte w „Oświadczeniu woli”, które nosi przy sobie od 2004 r. - „Moją wolą jest, by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować”.

Lekcje zakończyły się konkursami wiedzy. Najlepsi zostali nagrodzeni upominkami. Spotkania ubogaciły zarówno słuchaczy, jak i gościa. Jedno ze spotkań wizytowała zastępca dyrektora pani Anna Zubrzycka.

Składamy serdeczne podziękowania za te lekcje bezpieczeństwa i mamy nadzieję, że zdobyta wiedza przyniesie w przyszłości nie tylko owoce w postaci prawidłowego zachowania się w ekstremalnej sytuacji, ale również zmotywuje pełnoletnich uczniów do honorowego oddawania krwi.

Tekst i zdjęcia Piotr Kalisz

b_150_100_16777215_00_images_rad5.jpeg b_150_100_16777215_00_images_rad6.jpeg

b_150_100_16777215_00_images_rad7.jpeg

b_150_100_16777215_00_images_rad8.jpeg b_150_100_16777215_00_images_rad9.jpeg

b_150_100_16777215_00_images_rad10.jpeg

b_150_100_16777215_00_images_rad11.jpeg b_150_100_16777215_00_images_rad12.jpeg

b_150_100_16777215_00_images_rad13.jpeg

b_150_100_16777215_00_images_rad14.jpeg b_150_100_16777215_00_images_rad15.jpeg

b_150_100_16777215_00_images_rad16.jpeg

b_150_100_16777215_00_images_rad17.jpeg b_150_100_16777215_00_images_rad18.jpeg

Copyrigcht © 2024 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu