^Powrót na górę

 • 1 W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA PCK I 50. ROCZNICĘ ISTNIENIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
  Poświęcenie i przekazanie sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu
 • 2 AKCJE KRWIODAWSTWA
  Możesz pomóc oddając cząstkę siebie. Być może kiedyś, ktoś Tobie ofiaruje swoją krew.
 • 3 PIELGRZYMKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
  Przeżycia związane z wyjazdem do Kalwarii Pacławskiej głęboko zapadły nam w serce i pamięć.
 • 4 DZIAŁAMY TAM, GDZIE JESTEŚMY POTRZEBNI
  .Zabezpieczanie akcji krwiodawstwa na Rynku w Jarosławiu
 • 5 AKCJE KRWIODAWSTWA - "KAWA CZY HERBATA" W JAROSŁAWIU
  Trzeba jednoczyć się i pomagać drugiemu człowiekowi, by dawać to, co jest najcenniejsze, ŻYCIE!
PCK

Pomaga! Szkoli! Opiekuje! Ratuje!


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

W JAROSŁAWIU

b_150_100_16777215_00_images_DSC07397.jpeg

Spotkanie krwiodawców z powiatów jarosławskiego i lubaczowskiego

26 listopada 2021 r. w sali lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu spotkały się osoby zaangażowane w działalność w klubach Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, działacze z terenu miasta Jarosławia, Lubaczowa oraz tych powiatów. Okazją były Dni Honorowego Dawstwa Krwi przypadające każdego roku od 22 do 26 listopada.

 

Gości, wśród których byli m.in. zastępca Waldemara Palucha Burmistrza Miasta Jarosławia pan Dariusz Tracz, pan Antoni Olak prezes Zarządu Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK i członek Zarządu Głównego PCK, pan Maciej Maruszak dyrektor Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK, powitał Jan Potoniec prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Jarosławiu.

Pani Bronisława Mroczko zaprezentowała zebranym historię PCK.

b_150_100_16777215_00_images_DSC07281.jpeg

Następnie prezes Potoniec, słowa pełne uznania, skierował pod adresem obecnych na uroczystości prezesów, zasłużonych krwiodawców, członków Zarządu Rejonowego PCK w Jarosławiu - Zdzisława Wójcika wiceprezesa OR PCK w Jarosławiu, członków Komisji Rewizyjnej: Danuty Ciećkiewicz - przewodniczącej Komisji oraz długoletniej kierowniczki punktu opieki ds. koordynacji usług opiekuńczych w mieście i powiecie jarosławskim, Bronisławy Mroczko - długoletniego opiekuna Szkolnego Koła PCK w Szkole Podstawowej nr 11 w Jarosławiu, Fryderyka Chrząszcza - zasłużonego honorowego dawcę krwi, Ewy Załęskiej kierownika Biura OR PCK w Jarosławiu, Justyny Załęskiej pracownika tego Biura.

Organizatorem spotkania był Oddział Rejonowy PCK w Jarosławiu, który bardzo dziękuje Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie za przekazane uczestnikom spotkania upominki. Prezes Potoniec przypomniał zebranym, że Polski Czerwony Krzyż to wielka rodzina licząca już ponad 100 lat. Podkreślił, że od 1924 r. należy do niej jarosławska organizacja, która realizuje zadania promocji zdrowia, pierwszej pomocy i honorowego krwiodawstwa. Oddział Rejonowy PCK w Jarosławiu skuteczny jest w pracy z młodzieżą, zajmuje się opieką społeczną, pomocą charytatywną, działa w zakresie promowania idei krwiodawstwa.

Odznaki, podziękowania i upominki nw. osobom wręczyli: Antoni Olak wiceprezes Zarządu Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK, Maciej Maruszak dyrektor Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK oraz Jan Potoniec prezes Zarządu OR PCK w Jarosławiu.

b_150_100_16777215_00_images_DSC07292.jpeg

Odznaka Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu przyznana została następującym osobom: Krzysztof Fudali, Janusz Gałuszka, Jan Korba, Dariusz Kikta, Krzysztof Polak.

Odznaką Honorową PCK I stopnia wyróżniona została Bronisława Mroczko, a IV stopnia Paweł Zaborniak, Stanisław Janiszewski i Leszek Kurdziel.

Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, którą otrzymują mężczyźni po oddaniu 18, a kobiety po oddaniu 15 litrów krwi, uhonorowany został Stanisław Materka. Taką Odznakę, po oddaniu 12/10 litrów krwi otrzymali Stanisław Materka i Krzysztof Jacyk. Również taką Odznaką, po oddaniu 6/5 litrów krwi wyróżnieni zostali: Józef Trojan, Marek Wawrzkiewicz, Marzena Pels, Wojciech Hanas, Łukasz Wilczura, Piotr Gajewski, Konrad Cisek, Mateusz Mędroń, Dominika Pleśniak i Tomasz Rodzeń.

Dyplomem za aktywną działalność w dziedzinie honorowego krwiodawstwa zostały wyróżnione następujące osoby: Elżbieta Tabin, Małgorzata Strycharz, Wiesław Żyła, Waldemar Kapłon, Wiesław Sopel, Waldemar Czernysz, Paweł Szewczuk, Stanisław Janiszewski, Leszek Kurdziel, Dariusz Kikta, Tomasz Janicki, Jacek Szyngiera, Edyta Sobolewska, Jolanta Błaszczyk, Fryderyk Chrząszcz, Artur Poliszak, Dorota Wałczyk, Tomasz Chromiński, Stanisław Szpak, Andrzej Fleszar, Tomasz Hołub i Kamil Nieckarz.

b_150_100_16777215_00_images_DSC07311.jpeg

Za tak szerokie oraz dynamiczne prowadzenie różnego rodzaju działań i akcji pan Dariusz Tracz w imieniu Burmistrza Waldemara Palucha złożył wszystkim zaangażowanym podziękowanie i gratulacje, a na ręce prezesa Jana Potońca przekazał okolicznościowy list. (…) Krew jest darem bezcennym, niezwykłą i najlepszą cząstką siebie, jaką możemy podarować drugiemu człowiekowi (…). Wszystkim wolontariuszom, działaczom, a przede wszystkim dawcom, składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, radości i przekonania, że Wasze oddanie na rzecz drugiego człowieka jest bezcenne, a szlachetne działanie ratuje życie i zdrowie chorych, dla których krew jest jedynym lekiem, szansą i nadzieją… Wierzę, że bezinteresowne zaangażowanie w ratowanie ludzkiego życia poprzez ofiarowanie niezwykle cennego daru-krwi, nie tylko napawa wszystkich Państwa dumą, ale jest również wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń Honorowych Dawców Krwi (…).

b_150_100_16777215_00_images_DSC07343.jpeg

Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot także wystosował podziękowanie: (…) mamy zaszczyt dzisiaj złożyć hołd wszystkim, którzy poprzez regularne i dobrowolne oddawanie krwi wnieśli bezpośredni wkład w ratowanie lub poprawę życia milionów ludzi. Jest to akt solidarności, pokazuje nasze człowieczeństwo oraz to, że nie jesteśmy obojętni. (…) Pragnę również podkreślić rolę PCK, który jest szlachetną organizacją propagującą ideę krwiodawstwa. To właśnie dzięki Wam zyskujemy ofiarodawców, a przecież każda kropla jest na wagę złota. (…).

 

b_150_100_16777215_00_images_DSC07351.jpeg

Również pan Antoni Olak prezes Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK wyraził wdzięczność za dotychczasową działalność OR PCK w Jarosławiu i przekazał list gratulacyjny. (…) W imieniu Zarządu Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża jak również jego pracowników, pragnę złożyć na ręce Pana Prezesa najserdeczniejsze życzenia z okazji obchodów Dni Honorowego Dawstwa Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Na dalsze lata życzę całemu Zarządowi oraz pracownikom Oddziału Rejonowego PCK w Jarosławiu jak również wszystkim osobom z nim związanym, zadowolenia i radości każdego dnia, wielu sukcesów w dalszych działaniach, niegasnącego zapału w realizacji wszelkich celów i zamierzeń, a także szczęścia, które sprzyja odważnym i ambitnym (…).

b_150_100_16777215_00_images_DSC07388.jpeg

Prezes Olak przekazał także od pani Ewy Zawilińskiej dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie pisemne podziękowania dla prezesa Jana Potońca: (…) Proszę przyjąć więc moje serdeczne podziękowanie za wieloletnią promocję ochrony zdrowia, poprzez aktywny Dar krwi. Każda przysłowiowa „kropla krwi” przyczynia się do ratowania zagrożonego życia pacjentów podkarpackich podmiotów leczniczych. Tylko dzięki ludziom dobrego serca, czynnym społecznie, takim jak Pan, jesteśmy w stanie zabezpieczyć odpowiednie zasoby tego leku w województwie podkarpackim. Pana indywidualny Dar Serca to ponad 71 litrów oddanej krwi w imię ratowania życia ludzkiego. Na ręce Pana Prezesa składam również serdeczne gratulacje wszystkim uhonorowanym na tej uroczystości działaczom za pełną empatii postawę i bezinteresowne niesienie pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują (…) oraz wiceprezesa Zdzisława Wójcika za „(…) 43 letni wolontariat na rzecz promocji ochrony zdrowia. (…) Jest Pan współzałożycielem 113 klubów honorowych dawców krwi, co oznacza jedno – Dar Krwi – Dar Życia dla chorych. (…) Pana indywidualny Dar Serca to ponad 30 litrów oddanej krwi w imię ratowania życia ludzkiego – jest Pan „cichym bohaterem”, a jednocześnie wyjątkową postacią Polskiego Czerwonego Krzyża i dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie (…).”

Po spotkaniu przybyli jeszcze długo wymieniali doświadczenia, korzystając z przygotowanego przez organizatorów smacznego poczęstunku.

ZAPRASZAMY DO GALERII

Tekst Zdzisław Wójcik, zdjęcia Zdzisław Wójcik i Maciej Maruszak

Copyrigcht © 2023 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu