b_150_100_16777215_00_images_logo_glod.jpeg- poprawa sytuacji osób potrzebujących poprzez podniesienie świadomości społeczeństwa na temat problemu głodu i ubóstwa - wzrost aktywności społeczeństwa polskiego na polu pomocy społecznej poprzez uświadomienie mu zagrożeń związanych ze zjawiskami głodu i niedożywienia.