Po oddaniu krwi

  1. Należy stosować się do zaleceń lekarza lub personelu fachowego pobierającego krew.
  2. Trzymać uciśnięte miejsce wkłucia odpowiednio długo (ręka wyprostowana w łokciu), tego dnia nie należy nosić w tej ręce ciężarów.
  3. Nie zastosowanie się do powyższych wskazówek narazi dawcę na powstanie krwiaka lub zasinienie w miejscu wkłucia, (jeżeli tak się stanie stosować okłady z Altacetu).
  4. Unikać w tym dniu pośpiechu i energicznych ćwiczeń fizycznych
  5. W przypadku wystąpienia w ciągu 48 godzin od pobrania krwi jakichkolwiek objawów chorobowych zawiadomić RCKiK lub Oddział Terenowy telefonicznie.

Jeżeli jednak wystąpiły objawy osłabienia należy:

  • Powiedzieć komukolwiek, kto jest obok ciebie, że oddawałeś krew i czujesz się słabo.
  • Położyć się z nogami ułożonymi wyżej lub zrobić skłon tak, aby głowa znalazła się miedzy nogami.
  • Osoby wykonujące takie zawody jak: pilot, maszynista, kierowca autobusu, operator dźwigu, osoby pracujące na wysokości, uprawiające wspinaczkę, głębokie nurkowanie mogą powrócić do swoich zajęć nie wcześniej niż 12 godzin po oddaniu krwi

Złe samopoczucie może przydarzyć się każdemu.

Jeśli zdarza się zawsze po oddaniu

należy rozważyć decyzję o dalszym oddawaniu krwi.