Oddawanie krwi

Sprzęt do poboru krwi jest jednorazowy a miejsce, wkłucia jest odkażane. Pracownicy RCKiK, którzy towarzyszą podczas całej procedury kwalifikowania oraz pobierania krwi dbają, aby pobór krwi odbył się sprawnie a zarazem bezpieczne.

  • Śniadanie: Spożycie lekkostrawnego posiłku, (wykluczenie tłuszczów zwierzęcych).
  • Rejestracja: Po przybyciu do punktu poboru krwi wypełniamy kwestionariusz (należy posiadać aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem zamieszkania)
  • Stanowisko do badania poziomu hemoglobiny: badanie poziomu hemoglobiny przy użyciu wyłącznie sprzętu jednorazowego, odczyt w ciągu 3 minut.
  • Gabinet lekarski: skrócone badanie lekarskie, wywiad (m.in. wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości),  kwalifikacja do oddania krwi.
  • Uzupełnienie płynów w organizmie w dniu poprzedzającym oddanie krwi zwiększyć ilość wypijanych płynów, najlepiej wody mineralnej, co najmniej 1,5 l. Od momentu zakwalifikowania do poboru krwi, uzupełniamy płyny w organizmie.
  • Stanowisko do oddawania krwi: oddanie 450 ml krwi do jednorazowego pojemnika plastikowego z płynem konserwującym w czasie od 5 do 8 minut.
  • Krótka regeneracja sił. Po oddaniu krwi, dawca przez moment pozostaje na miejscu celem regeneracji sił. Każdy dawca opuszczając punkt poboru krwi otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4.500 kcal. - 8 tabliczek czekolady. Na prośbę Dawcy wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, uczelni, szkole.