^Powrót na górę

 • 1 W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA PCK I 50. ROCZNICĘ ISTNIENIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
  Poświęcenie i przekazanie sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu
 • 2 AKCJE KRWIODAWSTWA
  Możesz pomóc oddając cząstkę siebie. Być może kiedyś, ktoś Tobie ofiaruje swoją krew.
 • 3 PIELGRZYMKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
  Przeżycia związane z wyjazdem do Kalwarii Pacławskiej głęboko zapadły nam w serce i pamięć.
 • 4 DZIAŁAMY TAM, GDZIE JESTEŚMY POTRZEBNI
  .Zabezpieczanie akcji krwiodawstwa na Rynku w Jarosławiu
 • 5 AKCJE KRWIODAWSTWA - "KAWA CZY HERBATA" W JAROSŁAWIU
  Trzeba jednoczyć się i pomagać drugiemu człowiekowi, by dawać to, co jest najcenniejsze, ŻYCIE!
PCK

Pomaga! Szkoli! Opiekuje! Ratuje!


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

W JAROSŁAWIU

 b_150_100_16777215_00_images_pielgrzymki_DSC02232.jpeg5 września 2015 r. odbyła się XIV Podkarpacka Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi PCK do Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej, gmina Fredropol w powiecie przemyskim. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Adam Szal z Przemyśla. W spotkaniu udział wzięło około tysiąca krwiodawców, ich rodzin i sympatyków z wielu miejscowości Podkarpacia.

 

W koncelebrze uczestniczyli ks dr Witold Burda kapelan krwiodawców Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Przemyślu, ks. kpt. Grzegorz Bechta kapelan Garnizonu Przemyśl oraz kapłani, którzy przybyli z krwiodawcami.

Biskup Szal podziękował krwiodawcom m.in. za to, że przez dar swojej krwi są przykładem miłości, która przekazuje drugiemu człowiekowi coś bardzo cennego. „W imieniu wszystkich chorych, cierpiących, przeżywających operacje, potrzebujących waszej krwi, chciałem wam za to podziękować i modlić się razem z wami o to, aby ta ofiara będąca wyrazem waszej miłości, pociągnęła naśladowców. Ale nie tylko naśladowców w przekazywaniu krwi, ale żebyśmy naśladowali was w miłości do Boga i drugiego człowieka” – mówił w homilii.

b_150_100_16777215_00_images_pielgrzymki_DSC02165.jpegKapelan krwiodawców PCK w Przemyślu ks. Witold Burda wyraził wdzięczność pielgrzymom za ich troskę i świadectwo wiary oraz otwarcie na potrzeby drugiego człowieka. „To, co jest po ludzku niedostrzegalne, czasem nawet pogardzane, w oczach Boga nigdy nie jest zapomniane. Niech wasza wrażliwość, niech wasze otwarcie na drugiego człowieka będzie nieustannie opromienione Bożą łaską, Bożym błogosławieństwem oraz wstawiennictwem Matki Kalwaryjskiej i patrona krwiodawców św. Maksymiliana” – powiedział.

Pod koniec Mszy św., Zdzisław Wójcik jako pierwszy w województwie podkarpackim wolontariusz Polskiego Czerwonego Krzyża, wyróżniony został Suwerennym Orderem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Orderem uhonorował go, „w uznaniu zasług za bezinteresowną działalność na rzecz środowiska Honorowych Dawców Krwi i całej społeczności Podkarpacia, będącą wyrazem ofiarności i miłości bliźniego”, płk w st. spocz. Henryk Zając prezes klubu HDK PCK powstałego przy Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego, kanclerz kapituły Suwerennego Orderu Św. MMK. Pan Zdzisław mieszka w Radymnie, jest emerytowanym strażakiem, od ponad 30 lat ofiarnie angażuje się na rzecz promowania honorowego krwiodawstwa, a od 10 na rzecz dawstwa organów i szpiku kostnego.

Z miłości do ludzi

Postanowiłam przyjrzeć się bliżej jego działalności publicznej, społecznej, charytatywnej na rzecz bliźnich, za którą został przedstawiony do tego, jednego z najważniejszych wyróżnień, jakie może otrzymać społecznik. Warto przypomnieć, że św. MM Kolbe, od 22 maja 1999 r. jest patronem krwiodawców we wszystkich diecezjach w Polsce. Z tego względu, dla pana Zdzisława jest to szczególne wyróżnienie. „Motywacją są dla mnie słowa właśnie świętego Maksymiliana, który powiedział „miarą wartości człowieka są jego czyny” – mówi pan Zdzisław.

Pan Zdzisław od 2002 r. do 2014 r. – jak podkreśla „z pomocą Bożą i dobrych ludzi” – założył na terenie 10 powiatów województwa podkarpackiego 100 klubów Honorowych Dawców Krwi PCK. 85 klubów powstało dla uczczenia pięknego życia Jana Pawła II, dziś świętego. Ten żywy pomnik ratuje życie i pomaga chorym ludziom w powrocie do zdrowia.

b_150_100_16777215_00_images_pielgrzymki_DSC02167.jpegWarto wspomnieć, że we wrześniu 2002 r. Krystyna Lachowicz, kierownik Biura Zarządu Rejonowego PCK w Przemyślu, Ewa Załęska, kierownik Biura ZR PCK w Jarosławiu i pan Zdzisław założyli, że w ciągu trzech lat utworzą 25 szkolnych klubów HDK PCK. Chcieli w ten sposób uczcić 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II przypadające na rok 2003 r. Zdążyli, choć kosztowało to dużo pracy.

To panu Zdzisławowi, podczas I Podkarpackiej Pielgrzymki HDK PCK do Kalwarii Pacławskiej w 2002 r. przyszedł do głowy pomysł. „Po modlitwie przed obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej zastanawiałem się, co mógłbym zrobić, aby uczcić naszego Ojca Świętego. I wtedy przyszło olśnienie. Przecież to mogą być szkolne kluby krwiodawców” – wspomina. Do akcji przekonał panie Lachowicz i Załęską. Twierdzi, że gdyby nie ich pomoc, nic by z tego nie wyszło. Po założeniu klubów w wielu szkołach, skierowali swoje kroki do strażaków ochotników, uczelni, innych służb mundurowych. Podczas akcji ww. osoby współpracowały z wieloma ludźmi wielkiego serca, bez których życzliwości i wsparcia realizacja tego dzieła nie byłaby możliwa.

„Pan Zdzisław w propagowaniu idei krwiodawstwa, transplantologii i dawstwa szpiku ukazuje niezgłębiony zapał prowadząc stale pogadanki, prelekcje oraz wykłady dla odbiorców w różnym wieku” – twierdzi pani Krystyna. „Gdyby nie wiara w pomoc Bożą i dobrych ludzi, których Pan stawiał na mojej drodze, nie byłoby tej setki. Bóg dodawał mi sił, odwagi, otuchy, napełniał ufnością i pokojem” – mówi pan Zdzisław. Na zakończenie stwierdza: „To Bóg i rodzina dają mi siłę”.

Przygodę z krwiodawstwem rozpoczął 30 listopada 1979 r. w Krakowie. Po ukończeniu Szkoły Chorążych Pożarnictwa pełnił służbę w Straży Pożarnej w Przemyślu. W 2005 r. przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Od kilkunastu lat jest wiceprezesem Oddziału Rejonowego PCK w Jarosławiu. Chętnie bierze udział w spotkaniach z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi organizowanych na terenie Jarosławia, Przeworska, Lubaczowa oraz innych miast i miejscowości położonych w tych powiatach i nie tylko.

b_150_100_16777215_00_images_pielgrzymki_DSC02178.jpegOd 27 lat jest prezesem klubu HDK PCK „Płomyk” działającego przy przemyskiej Straży Pożarnej od 1987 r. Jest inicjatorem i uczestnikiem akcji „Krew-Czekolada”, prowadzonej przez przemyskich strażaków-krwiodawców od 2001 r. W tym okresie odwiedził wraz z kolegami kilkadziesiąt placówek szkolno-wychowawczych wygłaszając pogadanki na temat bezpieczeństwa pożarowego, dawstwa krwi, organów i szpiku oraz przekazując podopiecznym 2690 czekolad, otrzymanych po oddaniu krwi przez „Płomykowców”. Pogadanki głosił m.in. w Katolickiej Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Oratorium” im. bpa Jana Chrapka w Przemyślu, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej, Świetlicy Stowarzyszenia Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „Wzrastanie” w Przemyślu, Niepublicznym Przedszkolu SS NMP NP. w Prałkowcach, Świetlicy Środowiskowej „Nadzieja” przy parafii Przemyśl-Błonie, Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Prałkowcach, Niepublicznym Przedszkolu im. bł. E. Bojanowskiego w Przemyślu, Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Domu dla Dzieci i Młodzieży „Maciek” w Przemyślu.

Nosi przy sobie „Oświadczenie woli”. W ostatnich 10 latach rozdał zainteresowanym trzy tysiące takich oświadczeń. W 2011 r. z własnej inicjatywy przeprowadził akcję informacyjną na temat transplantologii w Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu. Dzisiaj co trzeci strażak nosi takie oświadczenie przy sobie. Był lokalnym organizatorem akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego przeprowadzonych w Przemyślu w latach 2010-2011. Teraz co piąty strażak jest zarejestrowany jako dawca. Około 90% strażaków należy do „Płomyka” i oddaje honorowo krew. Łącznie „Płomykowcy” oddali prawie 800 litrów krwi.

W 2007 r. uczestnicząc w ogólnopolskiej strażackiej akcji „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” zdobył tytuł wicemistrza Polski w promocji honorowego krwiodawstwa. Zdobył także m.in. I miejsce w V Edycji Konkursu jw. woj. podkarpackiego w kategorii „Ognisty Ratownik – Najaktywniejszy Strażak Indywidualny”. Swoją energią i zapałem mógłby obdzielić nawet kilkanaście osób. Nieustannie dzieli się zdobytym doświadczeniem. Pogadanki nt. szeroko rozumianego bezpieczeństwa głosił również m.in. w Gimnazjum Salezjańskim im. bł. ks. Augusta Czartoryskiego, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1. Placówki te znajdują się w Przemyślu. Jest czynnym krwiodawcą. Oddał dotychczas 22 litry krwi. Od 18 lat należy do Ochotniczej Straży Pożarnej w Radymnie, gdzie również założył klub HDK PCK i obsługiwał, pod względem fotograficznym i prasowym, sporo akcji krwiodawstwa.

Od 15 lat ściśle współpracuje z Grupą Ratownictwa PCK Przemyśl, m.in. odwiedzając z prezentacjami i pogadankami dzieci przebywające na leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu im. św. Ojca Pio w Przemyślu. Wizyty odbywają się z okazji Światowego Dnia Chorego, Dnia Dziecka oraz św. Mikołaja.

Od 33 lat współpracuje z lokalnymi redakcjami prasowymi, radiowymi, telewizyjnymi, z regionalnymi serwisami informacyjnymi, z redakcjami ogólnopolskiej prasy pożarniczej – „Przeglądem Pożarniczym” oraz „Strażakiem”. Za pośrednictwem tych mediów promuje działalność związaną z honorowym krwiodawstwem, ideą dawstwa organów, szpiku, a także ukazuje współpracę księży proboszczów z miejscowymi Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, których druhowie np. są członkami Honorowej Straży Bożego Grobu, kierują ruchem na parkingach przy kościele, cmentarzu, zabezpieczają nabożeństwo Drogi Krzyżowej prowadzonej ulicami miast oraz wykonują wiele istotnych prac na rzecz swoich parafii.

W ostatnich 10 latach obsłużył, wykonując fotografie i pisząc artykuły, kilkadziesiąt akcji krwiodawstwa, przeprowadzonych na terenie 5 powiatów woj. podkarpackiego. Zapytany, skąd bierze na to siły, odpowiada słowami JP II: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Po czym dodaje: „Te słowa mobilizują mnie do tego, by wstawać o 5-tej rano i przemierzać miasta i wioski, aby nieść swoim życiem dobro”.

Od kilku lat pan Zdzisław ma znaczący udział w redagowaniu strony Internetowej KM PSP w Przemyślu, w szczególności działu – HDK PCK, a także strony Oddziału Rejonowego PCK w Jarosławiu, gdzie również promuje m.in. pielgrzymki krwiodawców.

Zaangażowany w życie Kościoła

b_150_100_16777215_00_images_pielgrzymki_DSC02180.jpegOd 22 lutego 1996 r. jest członkiem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Radymnie, którego prezesem jest Daniela Suchy. 1 grudnia 1996 r. przystąpił do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, w której trwa do dzisiaj i czynnie, w każdym środowisku, daje świadectwo nt. trzeźwości. Zapytałam - czy da się tak żyć? W odpowiedzi usłyszałam: „Jestem szczęśliwy. Mądrzej i taniej żyje się na trzeźwo. Mogę i pomagam wielu osobom, o każdej porze dnia i nocy. Ktoś kiedyś powiedział: alkohol to silna trucizna – rozpuszcza miłość, zdrowie, pieniądze. Czyż w wielu sytuacjach nie jest tak właśnie?” W latach 1995-2014 należał do Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej, gałęzi rodzinnej – Domowego Kościoła w Radymnie, gdzie m.in. pełnił posługę animatora. Pan Zdzisław przez ostatnie kilka lat był członkiem Diecezjalnej Diakonii Komunikowania Społecznego Archidiecezji Przemyskiej. W latach 2007-2012 był sekretarzem Komitetu Budowy Kościoła w Radymnie. Prowadził dokumentację fotograficzną i prasową tej budowy. Jest autorem Kroniki Budowy Kościoła składającej się z 5 tomów. Przez kilka lat należał do Stowarzyszenia „Nowa Kultura” w Jarosławiu. Od 20 lat należy do Róży Różańcowej. Od 2005 r. uczestniczy w pracach Rady Społecznej działającej przy Archidiecezji Przemyskiej, pod kierownictwem JE abpa Józefa Michalika. W 2006 r. ukończył kurs uprawniający do wykonywania zdjęć i filmów podczas celebracji liturgicznych na terenie Archidiecezji Przemyskiej. Zdobyte informacje pomagają mu podczas fotografowania wielu różnych uroczystości kościelnych. Od 3 lat należy do Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ w Radymnie.

Od 15 lat współpracuje z tygodnikiem katolickim „Niedziela” – redakcją przemyską, której redaktorem odpowiedzialnym jest ks. Zbigniew Suchy. Przez ten czas ukazało się około 100 artykułów jego autorstwa nt. m.in. Akcji Katolickiej, Ruchu Światło-Życie, pielgrzymek krwiodawców do Częstochowy, Niepokalanowa, Kalwarii Pacławskiej, akcji dawstwa krwi, szpiku, itp.

Wdzięczność

b_150_100_16777215_00_images_pielgrzymki_DSC02186.jpegZapytałam, co czuje osoba uhonorowana Orderem Św. MM Kolbego. W odpowiedzi usłyszałam: „Bardzo dziękuję Panu Bogu za to, że obdarował mnie łaską służby. Otrzymane wyróżnienie odbieram jako zwieńczenie mojej służby bliźniemu. Jestem wdzięczny wszystkim ludziom, z którymi dane mi było współpracować przez te lata. Dziękuję tym osobom, które zauważyły i doceniły moją służbę dla drugiego człowieka. Dziękuję bardzo mojej małżonce Małgorzacie za to, że mnie stale wspiera. Służąc Bogu i bliźnim, mam w pamięci słowa Pana Jezusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili”. Po chwili pan Zdzisław dodaje: „Podziękowanie za otrzymany dar to nie tylko kwestia kultury, ale przede wszystkim postawy serca, które zawsze ma za co dziękować Panu Bogu. Powinniśmy Mu dziękować za każdy dzień, za nasze życie i innych ludzi wokół nas. Naszą powinnością jest „współtworzenie” ludzi dobrej woli”. Na zakończenie mówi: „Każdy z nas ma jakieś talenty. Rozwijając je, służymy nie tylko sobie, ale także innym ludziom. Dzięki temu stajemy się lepszymi. Nasze zdolności i umiejętności, wsparte pracą i systematycznością, nadają smak naszemu życiu i tym, którzy są wokół nas”.

Poproszony o przybliżenie marzeń, pan Zdzisław wyznaje: „Moim marzeniem jest, aby z pomocą Bożą i dobrych ludzi, których nie brakuje, realizować się, żyjąc dla innych”.

Po Mszy św. pielgrzymi uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej na dróżkach kalwaryjskich. Rozważania prowadził ks. Witold Burda. Spotkanie zakończyło wspólne ognisko i występ kapeli strażackiej „Czy się wali czy się pali”, której kierownikiem jest Jerzy Dołhun. Pielgrzymów zabezpieczała Grupa Ratownictwa PCK PRZEMYŚL, której szefem jest Łukasz Szaruga.

Organizatorzy pielgrzymki: Podkarpacki Odział Okręgowy PCK, Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej, Oddział Rejonowy PCK w Przemyślu i klub HDK PCK im. „Ziemi Przemyskiej”.

W pielgrzymce uczestniczyli krwiodawcy, ich rodziny i sympatycy m.in. z: Jarosławia, Rzeszowa, Przemyśla, Sieteszy, Żołyni, Mielca, Dębicy, Ropczyc, Harty, Jasła, Sanoka, Gorlic, Bełchatowa, Narola, Radymna, Zręcina, Ustrobnej gm. Wojaszówka, Oleszyc, Dubiecka, Medyki, Lubaczowa.

Tekst Danuta Dobosz-Hawryluk, zdjęcia Zdzisław Wójcik, Tadeusz Kudyba i Emilia Wilgucka

Galeria zdjęć

Copyrigcht © 2019 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu