^Powrót na górę

 • 1 W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA PCK I 50. ROCZNICĘ ISTNIENIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
  Poświęcenie i przekazanie sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu
 • 2 AKCJE KRWIODAWSTWA
  Możesz pomóc oddając cząstkę siebie. Być może kiedyś, ktoś Tobie ofiaruje swoją krew.
 • 3 PIELGRZYMKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
  Przeżycia związane z wyjazdem do Kalwarii Pacławskiej głęboko zapadły nam w serce i pamięć.
 • 4 DZIAŁAMY TAM, GDZIE JESTEŚMY POTRZEBNI
  .Zabezpieczanie akcji krwiodawstwa na Rynku w Jarosławiu
 • 5 AKCJE KRWIODAWSTWA - "KAWA CZY HERBATA" W JAROSŁAWIU
  Trzeba jednoczyć się i pomagać drugiemu człowiekowi, by dawać to, co jest najcenniejsze, ŻYCIE!
PCK

Pomaga! Szkoli! Opiekuje! Ratuje!


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

W JAROSŁAWIU

b_150_100_16777215_00_images_kluby_kluby10.jpegPomagają potrzebującym

 

24 stycznia 2006 roku przy Zarządzie Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pruchniku powstał Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „STRAŻAK”, pierwszy w granicach byłego województwa przemyskiego założony przy ZOGm ZOSP RP. Jest on zwieńczeniem ubiegłorocznych akcji krwiodawstwa. Funkcję prezesa pełni Krzysztof Zaleski, naczelnik OSP Pruchnik II.

Myśl założenia własnego klubu zrodziła się podczas pierwszej Otwartej Akcji Honorowego Krwiodawstwa, która odbyła się w lutym ub. roku w budynku Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Panaceum” w Pruchniku. Podzieliło się cząstką siebie wówczas 36 mężczyzn i 2 kobiety. Akcję rozpoczął druh Ryszard Baran, członek OSP Rozbórz Długi. Krew oddał Wacław Szkoła, wójt gminy Pruchnik, wraz z dwoma synami. Przykładem posłużył również druh Marek Potyrała, prezes OSP Pruchnik II, który przygodę z krwiodawstwem rozpoczął w Przeworsku w 1995 roku z wiarą, że w ten sposób pomoże drugiemu człowiekowi. Wśród czynnych uczestników akcji nie zabrakło także druha Krzysztofa Zaleskiego. Towarzyszyła mu żona Karina, która zakończyła długą listę honorowych dawców.

Ostatnia akcja, w której uczestniczyło ponad 40 osób, przeprowadzona została w listopadzie w budynku OSP Pruchnik I. Na miejsce zgłosili się strażacy z różnych jednostek z gminy Pruchnik. Akcja przyciągnęła też wiele osób cywilnych. Jednym z oddających krew był Mirosław Wrzuszczak, członek OSP Pruchnik I. Do straży należy od 10 lat. Krew oddał po raz pierwszy w 2000 roku dla swojej cioci, która miała komplikacje po porodzie. Mirek, który ma już na swoim koncie 8 litrów oddanej krwi, jest kierownikiem sekcji ratownictwa drogowego w jarosławskim Klubie Motorowym i Ratownictwa Drogowego. Jako strażak ochotnik wykorzystuje swoje umiejętności w akcjach ratowniczych, m.in. podczas wypadków drogowych.

Dość napisać, że podczas czterech akcji  przeprowadzonych w 2005 roku  łącznie 90 osób z terenu gminy oddało 67 litrów tego bezcennego leku. Pomysłodawcami byli Stanisław Górski, prezes ZOGm ZOSP RP w Pruchniku i Krzysztof Zaleski. Akcje obsługiwała ekipa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Prowadzący zebranie Stanisław Górski powiedział m.in.: „Krew może być potrzebna każdemu z nas w każdej chwili. Odpowiednia jej rezerwa, to bezpieczeństwo nas wszystkich”. Obecny w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, gdzie odbywało się spotkanie założycielskie, Wacław Szkoła, stwierdził, że dzięki akcjom krwiodawstwa wielu ludzi może samorealizować się. Dodał także: „W każdym z nas tkwi dobro, którym chcemy się dzielić z innymi”. Na zakończenie zapewnił o wsparciu ze strony samorządu dla nowopowstałego klubu. Prezes „STRAŻAKA” podziękował RCKiK w Rzeszowie za wsparcie techniczne, ZOGm ZOSP RP za poparcie inicjatywy krwiodawstwa, wszystkim, którzy się angażowali za pomoc udzieloną w organizacji akcji, za udział w nich dużej ilości kobiet, za wspaniałą postawę młodzieży. Wystąpienia podsumował prezes Zarządu Rejonowego PCK w Jarosławiu Józef Marmurowicz, który m.in. podkreślił znaczenie krwiolecznictwa

Funkcję wiceprezesa klubu powierzono Ryszardowi Baranowi, sprawy związane z prowadzeniem dokumentacji spoczęły w rękach Katarzyny Wilk, nauczyciela fizyki i matematyki, a za składki członkowskie odpowiada Mirosław Wrzuszczak. Zarząd klubu liczącego 90 członków zdecydował o założeniu kroniki, w której dokumentowa będzie prowadzona działalność.

Klub powstał z inicjatywy Krzysztofa Zaleskiego, koordynatora akcji krwiodawstwa  przy  poparciu Stanisława Górskiego. Współtwórcami klubu są kierownik Biura Zarządu Rejonowego PCK w Jarosławiu Ewa Załęska i wiceprezes ds. krwiodawstwa tego Zarządu Zdzisław Wójcik, jednocześnie prezes Klubu HDK PCK „Płomyk”, działającego przy KM PSP w Przemyślu – realizatorzy prowadzonej w powiecie jarosławskim akcji „Ukończyłeś 18 lat-możesz oddać krew”.

Tekst i zdjęcie: Zdzisław Wójcik 

Copyrigcht © 2019 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu