^Powrót na górę

 • 1 W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA PCK I 50. ROCZNICĘ ISTNIENIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
  Poświęcenie i przekazanie sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu
 • 2 AKCJE KRWIODAWSTWA
  Możesz pomóc oddając cząstkę siebie. Być może kiedyś, ktoś Tobie ofiaruje swoją krew.
 • 3 PIELGRZYMKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
  Przeżycia związane z wyjazdem do Kalwarii Pacławskiej głęboko zapadły nam w serce i pamięć.
 • 4 DZIAŁAMY TAM, GDZIE JESTEŚMY POTRZEBNI
  .Zabezpieczanie akcji krwiodawstwa na Rynku w Jarosławiu
 • 5 AKCJE KRWIODAWSTWA - "KAWA CZY HERBATA" W JAROSŁAWIU
  Trzeba jednoczyć się i pomagać drugiemu człowiekowi, by dawać to, co jest najcenniejsze, ŻYCIE!
PCK

Pomaga! Szkoli! Opiekuje! Ratuje!


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

W JAROSŁAWIU

b_150_100_16777215_00_images_kluby_klubsieniawa.jpegW trosce o życie bliźniego

 

Społeczna misja strażaków i ich zaangażowanie w ratowanie życia ludzkiego ,jest ogólnie znane i szanowane. Oddając honorowo krew pokazują, że także w ten sposób można ratować ludzkie życie.   

Jesienią ub. roku w szeregach druhów z Sieniawy zrodziła się inicjatywa założenia klubu Honorowych Dawców Krwi PCK. Pomysłodawcą był komendant miejsko - gminny ZOSP RP w Sieniawie Marian Ceglak. Prowadził rozmowy z zainteresowanymi druhami, które zaowocowały podjęciem stosownej uchwały na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP oraz zaplanowaniem terminu spotkaniu organizacyjno-założycielskiego. 

W celu „przekucia” swoich planów w czyn prezes OSP w Sieniawie Eryk Ceglak zaprosił do remizy wiceprezesa ds. krwiodawstwa Zarządu Rejonowego PCK w Jarosławiu Zdzisława Wójcika, który przybliżył druhom zagadnienia związane z krwiodawstwem i krwiolecznictwem. W czasie spotkania omówił m.in. status Honorowego Dawcy Krwi, regulamin klubów HDK PCK, uchwałę Zarządu Głównego PCK w sprawie zasad odznaczania i wyróżniania krwiodawców oraz zasad nadawania sztandarów i imion klubom.

Przekazał także deklaracje dotyczące przyjęcia do klubu, indywidualną kartę HDK oraz kartę zgłoszenia jednostki OSP do VI edycji ogólnopolskiego konkursu pod hasłem „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. Podczas pogadanki omówił i zaprezentował Identyfikacyjną Kartę Grupy Krwi, Kartę I.C.E. oraz „Oświadczenie woli” dotyczące przekazania do transplantacji, po swojej nagłej śmierci, narządów ratujących życie innym.

Przypomniał, kto może, a kto nie może być krwiodawcą, zaznaczył, że kobiety mogą oddawać krew maksymalnie 4 razy w roku, a mężczyźni 6. Podkreślił, że kobieta po oddaniu 5 litrów krwi otrzymuje tytuł Zasłużony HDK, jeśli chodzi o mężczyzn to dolny próg wynosi 6 litrów. Po każdym oddaniu 450 mililitrów krwi krwiodawca otrzymuje dzień wolny od pracy lub nauki oraz 9 czekolad.

Zaznaczył, że w 2008 r. obchodziliśmy 50 lat HDK PCK, a rok 2009 był rokiem jubileuszu 90-lecia PCK. Poinformował, że patronem krwiodawców od 22 maja 1999 r. jest św. Maksymilian Maria Kolbe, którego 70. rocznicę męczeńskiej śmierci będziemy obchodzić 14 sierpnia  br. Zachęcił do godnego uczczenia Światowego Dnia HDK, który przypada 14 czerwca.

Zaprosił zebranych w świetlicy OSP na Ogólnopolską Pielgrzymkę Krwiodawców do Częstochowy, która odbędzie się w maju, a także na X Podkarpacką Pielgrzymkę HDK PCK do Kalwarii Pacławskiej zaplanowaną na 3 września tego roku.

24 marca 2011 r. powstał klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Orzeł” przy OSP w Sieniawie. Prezesem liczącego 28 osób klubu został wybrany druh Kamil Suszyło - skarbnik  miejscowej OSP, wiceprezesem Jacek Grabowiec – zastępca naczelnika OSP. Funkcję sekretarza odpowiedzialnego za dokumentację klubu powierzono Annie Paluch – będącej także sekretarzem komisji rewizyjnej OSP, a skarbnika, trzymającego w swoich dłoniach sprawy finansowe Annie Samborskiej – członkini OSP.  Klub powstał dla uczczenia zbliżającego się Światowego Dnia Zdrowia (7.04.).

„My, strażacy wiemy o tym doskonale, że ratować życie ludzkie można w różny sposób. Od 2007 r. oddałem już ponad osiem litrów krwi. Cieszę się, że pozostali druhowie pragną pójść w ślady tych, którzy już dzielili się cząstką siebie” – wyznaje prezes Suszyło. Na przykład druh Jacek Zapasek w 1986 r. podczas służby wojskowej w Słupsku oddał ten życiodajny płyn po raz pierwszy. Ma już na swoim „koncie” kilka litrów. Także druh Marian Ceglak oddawał kilkakrotnie krew w 1975 r. Do klubu należy m.in. Jerzy Mazur – sekretarz UMiG w Sieniawie, który dzielił się tym, niczym nie zastąpionym lekiem w Jarosławiu. Swoją przygodę z krwiodawstwem rozpoczął od akcji „Na ratunek” w Leżajsku, gdzie ratował życie kolegi. Do klubu należą także panie z Stowarzyszenia „Aktywne w Sieniawie”

Z powstania klubu cieszy się pan Adam Woś – Burmistrz MiG Sieniawa. Nie tylko popiera tę piękną społeczną działalność, ale również deklaruje pomoc w razie potrzeby.

Podczas rozmowy dowiedziałem, że członkowie klubu chcą wziąć udział w zaplanowanej na kwiecień akcji krwiodawstwa w leżajskim Oddziale Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Duże zdjęcie klubowiczów ze spotkania założycielskiego zamieścili w kronice OSP, gdzie także będą dokumentować inne ważne wydarzenia..

Warto podkreślić, że kolejna rodzina  strażaków-krwiodawców z terenu powiatu przeworskiego jest otwarta na inne osoby pragnące zasilić jej szeregi.

Tekst i zdjęcie Zdzisław Wójcik

Copyrigcht © 2019 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu