^Powrót na górę

 • 1 W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA PCK I 50. ROCZNICĘ ISTNIENIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
  Poświęcenie i przekazanie sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu
 • 2 AKCJE KRWIODAWSTWA
  Możesz pomóc oddając cząstkę siebie. Być może kiedyś, ktoś Tobie ofiaruje swoją krew.
 • 3 PIELGRZYMKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
  Przeżycia związane z wyjazdem do Kalwarii Pacławskiej głęboko zapadły nam w serce i pamięć.
 • 4 DZIAŁAMY TAM, GDZIE JESTEŚMY POTRZEBNI
  .Zabezpieczanie akcji krwiodawstwa na Rynku w Jarosławiu
 • 5 AKCJE KRWIODAWSTWA - "KAWA CZY HERBATA" W JAROSŁAWIU
  Trzeba jednoczyć się i pomagać drugiemu człowiekowi, by dawać to, co jest najcenniejsze, ŻYCIE!
PCK

Pomaga! Szkoli! Opiekuje! Ratuje!


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

W JAROSŁAWIU

b_150_100_16777215_00_images_kluby_p3310015.jpegWielkie serca, to dziś rzadkość

 

Ratują nasze życie z narażeniem własnego, gaszą pożary, usuwają skutki kataklizmów i wypadków. Pomimo wielu zajęć w społecznej służbie znajdują jeszcze czas na honorowe oddawanie krwi oraz zachęcanie innych do tej formy humanitarnej działalności na rzecz drugiego człowieka.

Dla uczczenia Światowego Dnia Zdrowia (przypadającego 7 kwietnia), druhowie z OSP w Oleszycach założyli klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Iskierka”. Ale po kolei…

b_150_100_16777215_00_images_kluby_p3310001.jpegOd stycznia do marca podczas zebrań sprawozdawczych przeprowadzanych w jednostkach OSP Andrzej Osuch Komendant Gminny ZOSP RP, jednocześnie prezes OSP w Oleszycach informował druhów z terenu gminy o planach założenia takiego klubu. Gdy sytuacja „dojrzała” zaprosił do siedziby miejscowej jednostki wiceprezesa Oddziału Rejonowego PCK w Jarosławiu Zdzisława Wójcika, który przybliżył druhom zagadnienia związane z krwiodawstwem i krwiolecznictwem. W czasie spotkania poruszył m.in. temat statusu Honorowego Dawcy Krwi, regulaminu klubów HDK PCK, które to dokumenty przekazał strażakom. Omówił uchwałę Zarządu Głównego PCK w sprawie zasad odznaczania i wyróżniania krwiodawców oraz zasad nadawania sztandarów i imion klubom.

Przekazał także deklaracje dotyczące przyjęcia do klubu oraz indywidualną kartę HDK. Podczas spotkania w sali narad omówił i zaprezentował Identyfikacyjną Kartę Grupy Krwi, Kartę I.C.E. oraz „Oświadczenie woli” dotyczące przekazania do transplantacji, po swojej nagłej śmierci, narządów ratujących życie innym, przekazując druhom do wglądu wymienione własne dokumenty.

Przypomniał, kto może, a kto nie może być krwiodawcą, zaznaczył, że kobiety mogą oddawać krew maksymalnie 4 razy w roku, a mężczyźni 6. Po każdym oddaniu 450 mililitrów krwi krwiodawca, który musi mieć ukończone 18 lat i ważyć minimum 50 kg, otrzymuje dzień wolny od pracy lub nauki oraz tzw. „bombę kaloryczną” czyli 9 tabliczek czekolady.

b_150_100_16777215_00_images_kluby_p3310006.jpegPodkreślił, że kobieta po oddaniu 5, a mężczyzna po oddaniu 6 litrów krwi otrzymuje tytuł Zasłużony HDK. Omówił także sprawy związane z legitymacjami HDK, odznakami przysługującymi krwiodawcom, zwrotem kosztów dojazdu do punktów krwiodawstwa, przysługującymi zasłużonym dawcom zniżkami na leki, a także poruszył inne aspekty działalności czerwonokrzyskiej.

Zaznaczył, że w 2013 r. będziemy obchodzić 55 lat HDK PCK, a rok 2014 będzie rokiem jubileuszu 95-lecia PCK. Poinformował, że od 22 maja 1999 r. patronem krwiodawców jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Przytoczył słuchaczom znamienne w swej treści słowa św. Maksymiliana: „Miarą wartości człowieka są jego czyny”. Przypomniał, że Światowy Dzień HDK, przypada corocznie 14 czerwca. Zaprosił zebranych na Ogólnopolską Pielgrzymkę Krwiodawców do Częstochowy, która odbędzie się 26 maja, a także na XI Podkarpacką Pielgrzymkę HDK PCK do Kalwarii Pacławskiej zaplanowaną na 1 września 2012 r.

Efektem tego spotkania było powstanie 31 marca 2012 r. klubu HDK PCK „Iskierka” przy OSP w Oleszycach, liczącego 24 osoby. Prezesem jednogłośnie wybrano Tomasza Chromińskiego - sekretarza Zarządu tej OSP, wiceprezesem Justynę Nieradkę. Sekretarzem klubu został Mateusz Buksak, a skarbnikiem Waldemar Lis. W skład Zarządu klubu weszli także: Tadeusz Kurak i Przemysław Pytel.

b_150_100_16777215_00_images_kluby_p3310010.jpegZ powstania „Iskierki’ nie krył radości prezes Chromiński. „Pierwszy raz krew oddałem w 1998 r. Mam oddane 1350 ml krwi. Dobrze, że mamy klub. Teraz jeszcze bardziej będziemy mogli pomagać potrzebującym” – mówi. Część klubowiczów już wcześniej rozpoczęła swoją przygodę z7nbsp;krwiodawstwem. Na przykład druh Wiesław Osuch - przewodniczący Rady Miejskiej w Oleszycach oddał krew po raz pierwszy w 1982 roku. 11 kwietnia 1994 r. odznaczony został odznaką „ Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” III stopnia. Jest rekordzistą wśród klubowiczów – oddał 15 litrów tego bezcennego leku. „Nasza krew jest pięknym darem dla chorych osób” – podkreśla. Także m.in. druhowie Jan Nowicki, Józef Spławiński, Jerzy Sęk, Andrzej Osuch, Tadeusz Kurak dzielili się już tym życiodajnym płynem. Klub skupia w swoich szeregach także uczniów którzy przygodę z krwiodawstwem rozpoczęli w szkole ponadgimnazjalnej jak np. druh Łukasz Nieradka - oddał 2700 ml krwi, druhna Justyna Nieradka - oddała 900 ml krwi. „Myślę, że każdy młody człowiek chce pomagać ludziom” – wyznaje wiceprezes Justyna. Najmłodszy członek „Iskierki” ma lat 18, a najstarszy 63.

Z powołania klubu zadowolony jest zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce, a zarazem prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP mgr inż. Robert Brudniak, który do niego należy. „Gratuluję pięknej inicjatywy. Popieram ją całym sercem i obiecuję wspieranie działalności naszej „Iskierki” ” – powiedział do druhów tuż po założeniu klubu.

Oleszyccy strażacy-krwiodawcy otwarci są na inne osoby chcące wstąpić do tej najmniejszej jednostki organizacyjnej PCK.

Tekst Zdzisław Wójcik,

zdjęcia Andrzej Osuch i Zdzisław Wójcik

Copyrigcht © 2019 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu