^Powrót na górę

 • 1 W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA PCK I 50. ROCZNICĘ ISTNIENIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
  Poświęcenie i przekazanie sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu
 • 2 AKCJE KRWIODAWSTWA
  Możesz pomóc oddając cząstkę siebie. Być może kiedyś, ktoś Tobie ofiaruje swoją krew.
 • 3 PIELGRZYMKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
  Przeżycia związane z wyjazdem do Kalwarii Pacławskiej głęboko zapadły nam w serce i pamięć.
 • 4 DZIAŁAMY TAM, GDZIE JESTEŚMY POTRZEBNI
  .Zabezpieczanie akcji krwiodawstwa na Rynku w Jarosławiu
 • 5 AKCJE KRWIODAWSTWA - "KAWA CZY HERBATA" W JAROSŁAWIU
  Trzeba jednoczyć się i pomagać drugiemu człowiekowi, by dawać to, co jest najcenniejsze, ŻYCIE!
PCK

Pomaga! Szkoli! Opiekuje! Ratuje!


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

W JAROSŁAWIU

b_150_100_16777215_00_images_kluby_p3170136.jpegPragną wiele dać

 

Druhowie skupieni w ośmiu jednostkach OSP działających na terenie gminy Laszki założyli klub Honorowych Dawców Krwi PCK.

Przeprowadzona 17 marca 2012 r. w Urzędzie Gminy przez wiceprezesa Oddziału Rejonowego PCK w Jarosławiu Zdzisława Wójcika pogadanka na temat zagadnień związanych z krwiodawstwem i krwiolecznictwem zaowocowała podjęciem przez druhny i druhów decyzji o założeniu klubu.

Prezesem, liczącego 27 osób „Daru życia”, wybrano Wojciecha Cygana, wiceprezesem Anetę Drzyzgę. Sekretarzem została Agata Konstantynowicz, a skarbnikiem Kamil Litwin. Członkami Zarządu klubu zostali: Janusz Lis i Mateusz Smoliński. Pomysłodawcami powołania do działalności tej czerwonokrzyskiej rodziny byli druhowie Władysław Manasterski, Zdzisław Grela, Adam Grenda.

Podczas spotkania Z. Wójcik przekazał zainteresowanym deklaracje dotyczące przyjęcia do klubu, indywidualną kartę HDK oraz druk zgłoszenia jednostki OSP do VII edycji ogólnopolskiego konkursu pod hasłem „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. Omówił i zaprezentował Identyfikacyjną Kartę Grupy Krwi, Kartę I.C.E. oraz „Oświadczenie woli” dotyczące przekazania do transplantacji, po swojej nagłej śmierci, narządów ratujących życie innym, przekazując druhom do wglądu wymienione własne dokumenty.

Przypomniał, kto może, a kto nie może być krwiodawcą, zaznaczył, że kobiety mogą oddawać krew maksymalnie 4 razy w roku, a mężczyźni 6. Po każdym oddaniu 450 mililitrów krwi krwiodawca otrzymuje dzień wolny od pracy lub nauki oraz 9 tabliczek czekolady.

Podkreślił, że kobieta po oddaniu 5, a mężczyzna po oddaniu 6 litrów krwi otrzymuje tytuł Zasłużony HDK. Omówił także sprawy związane z legitymacjami HDK, odznakami przysługującymi krwiodawcom, zwrotem kosztów dojazdu do punktów krwiodawstwa, przysługującymi zasłużonym dawcom zniżkami na leki.

Zaznaczył, że w 2013 r. będziemy obchodzić 55 lat HDK PCK, a rok 2014 będzie rokiem jubileuszu 95-lecia PCK. Poinformował, że od 22 maja 1999 r. patronem krwiodawców jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Przytoczył słuchaczom znamienne w swej treści słowa św. Maksymiliana: „Miarą wartości człowieka są jego czyny”. Przypomniał, że Światowy Dzień HDK, przypada corocznie 14 czerwca. Zaprosił zebranych na Ogólnopolską Pielgrzymkę Krwiodawców do Częstochowy, która odbędzie się 26 maja tego roku, a także na XI Podkarpacką Pielgrzymkę HDK PCK do Kalwarii Pacławskiej zaplanowaną na 1 września 2012 r.

Odpowiadając na pytania wyjaśnił także ideę rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego oraz przebieg pobierania komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej, a także szpiku z górnej krawędzi kości biodrowej.

„Teraz zakres naszej pomocy potrzebującym jeszcze się poszerzył” – wyznaje Wójt Gminy Laszki, prezes ZOGm ZOSP RP Adam Grenda należący do „Daru życia”. Kilku druhów z klubu już wcześniej rozpoczęło swoją przygodę z krwiodawstwem. Są to: Krzysztof Garaś, Kamil Litwin, Mateusz Wysocki, Krzysztof Skałba oraz druhny Agata Konstantynowicz i Aneta Drzyzga.

„Oddanie krwi jest darem serca” - mówi wiceprezes Aneta Drzyzga. 20 marca br. podczas akcji krwiodawstwa w mobilnym punkcie poboru krwi tzw. krwiobusie ustawionym na jarosławskim rynku już trzeci raz podzieliła się tym życiodajnym płynem z potrzebującymi. „Czuję się dobrze i zamierzam tę działalność kontynuować” - stwierdza z radością.

Tekst i zdjęcie Zdzisław Wójcik

Copyrigcht © 2019 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu