^Powrót na górę

 • 1 W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA PCK I 50. ROCZNICĘ ISTNIENIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
  Poświęcenie i przekazanie sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu
 • 2 AKCJE KRWIODAWSTWA
  Możesz pomóc oddając cząstkę siebie. Być może kiedyś, ktoś Tobie ofiaruje swoją krew.
 • 3 PIELGRZYMKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
  Przeżycia związane z wyjazdem do Kalwarii Pacławskiej głęboko zapadły nam w serce i pamięć.
 • 4 DZIAŁAMY TAM, GDZIE JESTEŚMY POTRZEBNI
  .Zabezpieczanie akcji krwiodawstwa na Rynku w Jarosławiu
 • 5 AKCJE KRWIODAWSTWA - "KAWA CZY HERBATA" W JAROSŁAWIU
  Trzeba jednoczyć się i pomagać drugiemu człowiekowi, by dawać to, co jest najcenniejsze, ŻYCIE!
PCK

Pomaga! Szkoli! Opiekuje! Ratuje!


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

W JAROSŁAWIU

b_150_100_16777215_00_images_aktualnosci_p6110055.jpegWspaniali zbieracze

11 czerwca 2010 r. po raz IX w Kamienicy Attavantich w Jarosławiu spotkali się ludzie, którym na sercu leży dobro bliźniego.

 

Właśnie tam w Sali Lustrzanej rozstrzygnięto m.in. Konkurs na Największego Zbieracza Złota, podsumowano ogólnopolską akcję „Ognisty Ratownik-Gorąca Krew” i zainaugurowano II Powiatowy Przegląd Kronik i Pamiątek PCK.

Warto przypomnieć, że dzieci i młodzież z miasta i powiatu jarosławskiego zbierała złote monety o nominałach 1,2 i 5 groszy. Akcja, trwająca trzy miesiące, przyniosła bardzo konkretne owoce. Zebrano rekordową kwotę: 7 650 zł i 53 gr. Za zebrane pieniądze, na wniosek opiekunów szkolnych –decyzją ZR PCK – przyznano dofinansowanie wypoczynku letniego dla sześciorga dzieci z rejonu działania PCK w Jarosławiu na kolonię w Iwoniczu Zdroju (organizowaną przez Podkarpacki Zarząd Okręgowy PCK w Rzeszowie) wraz pokryciem kosztów dojazdu. Pozostała część zostanie przekazana na indywidualny wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin najbardziej potrzebujących.

Uczestników spotkania powitał wiceprezes Zarządu Rejonowego PCK w Jarosławiu Zdzisław Wójcik. Podziękował dzieciom i młodzieży za ich piękną postawę „zbieraczy”, rodzicom za popieranie tej cennej inicjatywy oraz nauczycielom za jej kontynuowanie. „Wierzę, że podczas wieczornego pacierza, któreś z dzieci odmówi modlitwę w intencji tych wszystkich dobrych ludzi, dzięki którym może odpoczywać na kolonii” – powiedział m.in. wiceprezes Wójcik.

Laureaci konkursu na Największego Zbieracza Złota, zorganizowanego przez ZR PCK w Jarosławiu, z rąk m.in. dyrektora PZO PCK w Rzeszowie Eugeniusza Taradajko otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Każda placówka uczestnicząca w konkursie otrzymała dyplom uczestnictwa, a koordynatorzy pisemne podziękowania. Nagrody zostały przyznane za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii. Ponadto wszystkie pozostałe przedszkola otrzymały nagrody pocieszenia.

Patronat nad akcją objął Burmistrz Jarosławia Andrzej Wyczawski oraz Starosta Powiatu Jarosławskiego Tadeusz Chrzan.

W uroczystym spotkaniu udział wzięli koordynatorzy (nauczyciele), przedstawiciele uczniów z każdej placówki biorącej udział w konkursie, sekretarz Miasta Jarosławia Jan Biłas, naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Iwona Lis, kierownik Biura ZR PCK w Jarosławiu Ewa Załęska.

Tytuł Największego Zbieracza Złota po raz kolejny zdobyła Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Świebodnej, gmina Pruchnik. Zebrała największą ilość groszówek, a dokładnie 1 280 zł 73 gr. Serdecznie gratulujemy.

Sponsorami tej bardzo cennej i wychowawczej akcji są: Burmistrz Miasta Jarosławia, Starosta Jarosławski i ZR PCK w Jarosławiu. Patronat medialny sprawują: Biuletyn Urzędu Miasta , Gazeta Jarosławska, Twoje Radio Jarosław.

Warto podkreślić, że monety zostały zdeponowane w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu. Nad przebiegiem i prawidłowością pracy czuwała Komisja Rewizyjna PCK, członkowie ZR PCK w Jarosławiu oraz pracownicy biura : Ewa Załęska i Agnieszka Czerwińska. W imieniu zebranych podziękowała Maria Kuźniar ze SP nr 11 w Jarosławiu.

Placówki uczestniczące w konkursie według ilości zebranych pieniędzy.

 • Szkoły ponadgimnazjalne: Zespoły Szkół – Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących, Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. A. Witkowskiego – w Jarosławiu, Ogrodniczych i Licealnych im. Zesłańców Sybiru w Pawłosiowie.
 • Zespoły Szkół w: Skołoszowie, Rokietnicy, Duńkowicach, Świętem.
 • Gimnazja: Publiczne Gimnazjum w Roźwienicy, Publiczne Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Jarosławiu, Publiczne Gimnazjum w Boratynie.
 • Szkoły Podstawowe: im. Jana Pawła II w Świebodnej, im. I. Łukaszewicza w Jodłówce, im. T. Kościuszki w Muninie, nr 5 w Jarosławiu, w Tuczempach, Manasterzu, nr 7 im. Ks. S. Staszica, nr 11, nr 4 im. S. Żeromskiego - w Jarosławiu, nr 1 im. KEN w Pruchniku, im. Bohaterów Września 1939 r. w Radymnie, nr 6 im. Ks. P. Skargi w Jarosławiu, im. Prof. S. Myczkowskiego w Jankowicach, Filialna SP w Rzeplinie, im. S. Lanoszanki w Zamiechowie, w Stawie, w Chłopicach, Filialna SP w Ożańsku.
 • Przedszkola: Miejskie nr 10 i nr 3 im. M. Kownackiej – w Jarosławiu, Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pruchniku, Miejskie nr 8 im. Montessori, Miejskie nr 1, Miejskie nr 9 im. J. Brzechwy, Miejskie nr 4 – w Jarosławiu, Samorządowe w Łowcach.

Podsumowanie ogólnopolskiej akcji „Ognisty ratownik – Gorąca krew”.

Za wybitną indywidualną działalność w pozyskiwaniu krwi na terenie gminy Pruchnik druh Krzysztof Zaleski – prezes klubu HDK PCK „Strażak” działającego przy Zarządzie Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pruchniku otrzymał puchar wraz z podziękowaniem.

W akcji uczestniczyły niżej wymienione kluby Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Zdobyły miejsca według przedstawionej kolejności: „Strażak” przy ZOGm ZOSP RP w Pruchniku, „Zorza” przy OSP w Zarzeczu, „Ratownik” przy OSP w Sośnicy, „Lumen” przy ZOGm ZOSP RP w Chłopicach, „Dar życia” przy OSP w Radymnie, „Nadzieja” przy Komendzie Powiatowej PSP w Przeworsku, „Florian” przy OSP w Tryńczy, „Iskierka życia’ przy OSP w Skołoszowie.

Na zakończenie Jacek Chmiel – instruktor ratownictwa medycznego PCK przeprowadził pokaz pierwszej pomocy w ramach programu: „ Organizacja Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi oraz Międzynarodowego Pokazu Ratownictwa Medycznego ”.

Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym z budżetu Gminy Miejskiej Jarosławia. Patronat nad tym programem objął Andrzej Wyczawski Burmistrz Miasta Jarosławia.

Do II Powiatowego Przeglądu Kronik i Pamiątek związanych z działalnością czerwonokrzyską zgłosiły się następujące placówki:

 • Szkoła Podstawowa w Zamiechowie, która przywiozła 5 tomów Kronik: - 3 Szkoły Podstawowej, 1 – Oddziału Przedszkolnego, 1 – Kroniki Klasowej.
 • Zespół Szkól w Roźwienicy – 1 tom
 • WII Powiatowym Przeglądzie Kronik i Pamiątek uczestniczył Zdzisław Wójcik. Jego Kronika 76 klubów HDK PCK założonych w latach 2002-2010 składa się z 2 tomów.

Skromność zawsze szła w parze z poświęceniem dla bliźniego. Patrząc na te dzieci i młodzież cieszymy się, że mogą korzystać z pięknego przykładu swoich rodziców i nauczycieli. Wierzymy, że ten przykład otwartego dla drugiego człowieka serca, wniosą w swoje dorosłe życie. Śmiało można powiedzieć o tych młodych ludziach, że są godnymi naśladowania prawdziwymi bohaterami. Przeżyte spotkanie zostanie w ich pamięci na zawsze.

Kolejnymi prawdziwymi bohaterami są wszyscy Honorowi Dawcy Krwi. Z okazji przypadającego 14 czerwca Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi dziękujemy wszystkim tym, którzy oddają regularnie krew. Życzymy im dużo dobra od ludzi, pokoju w sercach oraz odwagi, aby zmieniali to, co mogą zmienić. Wierzymy w to, że następne pokolenia pójdą ich śladem, zapewniając krew kiedykolwiek i gdziekolwiek będzie potrzebna. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy pragną przyłączyć się do wspólnego wysiłku ratowania zdrowia i życia tym, u których ten cenny skarb jest zagrożony.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do oddania krwi w dniu 27 czerwca (niedziela). Pobór krwi odbędzie się na Rynku Miasta Jarosławia w godz. 09:00 – 12:00 podczas obchodów „ Dni Jarosławia ”.

Jak bardzo pamięć ludzka jest zawodna przekonaliśmy się o tym chyba wszyscy nie jeden raz. Dokumentowanie naszej – czerwonokrzyskiej – działalności pozwala nie tylko na zabezpieczenia tego, co udało się nam, niejednokrotnie przez pokolenia, uczynić dla dobra wspólnego, ale także zachowując opisy i fotografie dla naszych następców przekazać im to dzieło zachęcając jednocześnie do jego kontynuowania. Na pytanie – czy warto prowadzić Kroniki – odpowiedź jest tylko jedna. Tak!

Przegląd Kronik nadal trwa. Kroniki można oglądać w ZR PCK w Jarosławiu przy ul. Poniatowskiego 57

Uroczyste podsumowanie tych akcji zintegrowało społeczność czerwonokrzyską miasta i powiatu jarosławskiego. W imieniu prezesa ZR PCK w Jarosławiu Jana Potońca serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w opisywane akcje.

Tekst Zdzisław Wójcik, Ewa Załęska, Agnieszka Czerwińska,

zdjęcia Zdzisław Wójcik, Jacek Chmiel

Zapraszamy do galerii

Copyrigcht © 2019 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu