^Powrót na górę

 • 1 W 90. ROCZNICĘ POWSTANIA PCK I 50. ROCZNICĘ ISTNIENIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
  Poświęcenie i przekazanie sztandaru Klubowi Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jarosławiu
 • 2 AKCJE KRWIODAWSTWA
  Możesz pomóc oddając cząstkę siebie. Być może kiedyś, ktoś Tobie ofiaruje swoją krew.
 • 3 PIELGRZYMKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
  Przeżycia związane z wyjazdem do Kalwarii Pacławskiej głęboko zapadły nam w serce i pamięć.
 • 4 DZIAŁAMY TAM, GDZIE JESTEŚMY POTRZEBNI
  .Zabezpieczanie akcji krwiodawstwa na Rynku w Jarosławiu
 • 5 AKCJE KRWIODAWSTWA - "KAWA CZY HERBATA" W JAROSŁAWIU
  Trzeba jednoczyć się i pomagać drugiemu człowiekowi, by dawać to, co jest najcenniejsze, ŻYCIE!
PCK

Pomaga! Szkoli! Opiekuje! Ratuje!


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

W JAROSŁAWIU

b_150_100_16777215_00_images_aktualnosci_13.jpegPotrafią pomagać

15 grudnia 2010 r. w Centrum Promocji w Jarosławiu odbyło się  spotkanie podsumowujące program pod hasłem: „Organizacja Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi PCK oraz międzynarodowego pokazu ratownictwa medycznego”.

 

Program został zrealizowany przez Zarząd Rejonowy PCK w Jarosławiu wspólnie z Burmistrzem Miasta Jarosławia Andrzejem Wyczawskim, przy wsparciu finansowym z Budżetu Gminy Miejskiej Jarosław w br.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Sekretarz Miasta Jan Biłas, który reprezentował Urząd Miasta Jarosławia, Naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Jarosławia  - Joanna Mordarska, Dyrektor Centrum Promocji Miasta Jarosławia Iwona Turek, przedstawiciele zakładów pracy biorących udział w Szkoleniu „Vipów ”z zakresu I pomocy zakończonego wydaniem unijnego certyfikatu, uczestnicy międzyszkolnego konkursu dotyczącego również zasad udzielania I pomocy - przedstawiciele szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz zespoły uczniów reprezentujące dane szkoły.

Projekt wsparli: Piotr Biały – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu, Janusz Dymek – Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu oraz Krzysztof Bałata – Dyrektor  Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Wszystkich serdecznie powitał prezes ZR PCK w Jarosławiu Jan Potoniec.

Celem programu było wspieranie wydarzeń związanych ze zdrowym stylem życia, to jest promocją zdrowia, idei honorowego dawstwa krwi oraz zasad udzielania I pomocy dla mieszkańców miasta Jarosławia.

Zrealizowano w pełni zadania. Uzyskano kontakt z dużą liczbą adresatów w różnym wieku (dzieci, młodzież, osoby dorosłe), którzy zdobyli praktyczną wiedzę  i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i podstawowych zasad udzielania I pomocy, metod ratowania zdrowia i życia, podstaw resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Jest to bardzo ważne w obliczu zbliżających się ferii zimowych, podczas których wskaźnik zagrożeń zdrowia i życia niestety wzrasta wielokrotnie.

W zakresie promocji zdrowego stylu życia również przekazano podstawowe informacje, podczas przeprowadzonych spotkań, co spowodowało u odbiorców w różnym wieku wzrost świadomości na ten temat.

Podsumowując zrealizowany projekt warto zaprezentować kilka podstawowych danych.

Przeprowadzono prelekcje i pokazy z zakresu I pomocy w placówkach wszelkich typów na terenie miasta Jarosławia. W 7 szkołach podstawowych, w 8 gimnazjach, w  5 szkołach ponadgimnazjalnych. W 7 zakładach w zakresie promocji zasad Polskiego Czerwonego Krzyża, promocji zdrowego stylu życia, idei honorowego krwiodawstwa oraz promocji zasad udzielania I pomocy. Szczególny nacisk położono na temat I pomocy. Prelekcje połączono z pokazami resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie.

Zakończeniem akcji w szkołach był międzyszkolny konkurs przeprowadzony w dwóch kategoriach: dla szkół podstawowych i dla szkół gimnazjalnych. Prelekcje na temat zasad PCK i I pomocy przeprowadzono w 19 szkołach – wysłuchało ich około 3000 uczniów, w 7 zakładach pracy - liczba odbiorców około 350.

Przeprowadzono publiczną prelekcję z popartą pokazem na fantomie dla dzieci i młodzieży podczas finału akcji „ Gorączka Złota” . W prelekcji uczestniczyło 37 placówek: przedszkola – 8, szkoły podstawowe – 18, szkoły gimnazjalne – 4, Zespoły Szkół – 4, szkoły ponadgimnazjalne – 3. Łączna liczba odbiorców – 80.

Szkolenia wstępne z zakresu I pomocy przeprowadzono także dla 14 członków Grupy Ratownictwa PCK  w Jarosławiu.

Zabezpieczono pod względem medycznym planowane imprezy masowe:

 • 1-3.05.2010 r. – Wielka Majówka,
 • 08.05.2010 r. – XVIII Spotkania Europejskie: „Parada Schumana”,
 • 25 – 27.06.2010 r. - „Dni Jarosławia” zorganizowane na rynku Miasta Jarosławia,
 • 4.07.2010 r. - Mini Wyścig Kolarski „ Solidarności ” dla dzieci , zorganizowany także na rynku Jarosławia podczas 21-go Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „ Solidarności ” i Olimpijczyków. Łączna ilość adresatów: około 4,5 tys. osób. I pomocy udzielono około 130 osobom w zakresie opatrzenia skaleczeń, otarć i zwichnięć  kończyn górnych i dolnych, krwotoków i omdleń.  Zorganizowano międzynarodowe spotkanie ratowników połączone ze szkoleniem i warsztatami z zakresu zdrowego stylu życia, HDK PCK, I pomocy i bezpieczeństwa na wakacjach. Ilość uczestników – 28.
 • 26.06.2010 r. wykonano międzynarodowy pokaz ratownictwa medycznego podczas imprezy masowej  „ Dni Jarosławia”, w którym udział wzięło 28 osób z PCK, 6 ze Straży Pożarnej, 4 z Policji, 4 z Pogotowia Ratunkowego.  Ilość adresatów (widzów) -około 150. W związku z obchodami Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi PCK zorganizowano przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu pobór krwi. Adresaci: krwiodawcy i mieszkańcy Jarosławia i okolic.

W ramach współpracy międzynarodowej w dniach 26-29.08.2010 r. zorganizowano wyjazd do Ukraińskiego Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża we Lwowie i Jaworowie. Dokonano wymiany doświadczeń oraz nawiązano kontakty z władzami tamtejszych miast i strukturami Ukraińskiego Czerwonego Krzyża, w zakresie dalszej współpracy dotyczącej promocji zasad udzielania I pomocy. Podczas spotkań promowano Jarosław oraz zasady i kierunki współpracy PCK z Urzędem Miasta Jarosławia. Liczba adresatów: około 150 osób.

W październiku 2010 r. – na zakończenie projektu zorganizowano międzyszkolny konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu I pomocy. W konkursie uczestniczyło 5 szkół podstawowych i 6 szkół gimnazjalnych. Każdą placówkę reprezentowała 4 osobowa grupa – 3 uczniów + opiekun. Liczba adresatów: 44.

Zorganizowano również „ Szkolenie Vipów” z zakresu I pomocy dla osób zarządzających  z Jarosławia. W szkoleniu uczestniczyli prezesi, dyrektorzy, kierownicy z zakładów pracy oraz urzędów administracji państwowej terenu miasta Jarosławia. Liczba adresatów: 30.

Łączna liczba adresatów projektu: około 8350 osób.

Prelekcje przeprowadzili instruktorzy PCK:  Jacek Chmiel, Maciej Maruszak, przy wsparciu Grupy Ratownictwa PCK  w Jarosławiu, kierownictwa ZR PCK, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, jak również wolontariuszy PCK.

Partnerami w przeprowadzonych działaniach byli:

 • Urząd Miasta Jarosławia,
 • Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta w Jarosławiu,
 • Centrum Kultury i Promocji w Jarosławia,

W szkoleniu „Vip-ów ” z zakresu I pomocy udział wzięli przedstawiciele następujących zakładów pracy m.in. :

 • Urząd Miasta Jarosławia
 • Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
 • Stowarzyszenie Opiekuńcze „ Pomoc ”
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu
 • Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku przy PWSZ w Jarosławiu
 • Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu
 • Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
 • Schronisko dla Kobiet im. św. Brata Alberta
 • Szkoła Podstawowa nr 11 w Jarosławiu

W imieniu ZR PCK w Jarosławiu certyfikaty wręczył i  gratulował zdobytej   wiedzy wiceprezes Zdzisław Wójcik.

Posiadanej wiedzy z zakresu zasad udzielania I pomocy, zarówno tej teoretycznej jak i praktycznej, pogratulowała współprowadząca spotkanie kierownik Biura ZR PCK w Jarosławiu Ewa Załęska. „Wiemy , że  poświęcenie i zaangażowanie z Waszej strony było ogromne i to doceniamy” - wyznała.

Mimo wyrównanego poziomu komisja konkursowa postanowiła przyznać niżej wymienione miejsca.

Szkoły Podstawowe

  1. I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4
  2. II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 5
  3. III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 7
  4. IV miejsce - Szkoła Podstawowa nr 11
  5. V miejsce - Szkoła Podstawowa nr 9

Szkoły Gimnazjalne

  1. I miejsce - Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek
  2. II miejsce - Publiczne Gimnazjum nr 2
  3. III miejsce - Publiczne Gimnazjum nr 1
  4. IV miejsce - Publiczne Gimnazjum nr 4
  5. V miejsce - Publiczne Gimnazjum nr 3
  6. VI miejsce - Publiczne Gimnazjum nr 5

„Mamy nadzieję, że posiadana przez Was wiedza nie będzie musiała być wykorzystana w życiu, nie mniej jednak wiemy, jak ważne na co dzień są umiejętności dot. sposobów ratowania zdrowia i życia” – dodała kierownik Załęska.

 W imieniu ZR PCK serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślnego zakończenia projektu:

 • Burmistrzowi – Andrzejowi Wyczawskiemu - za wieloletnie wspieranie działalności placówki PCK w Jarosławiu i pomoc w organizacji międzynarodowego spotkania działaczy PCK,
 • Joannie Mordarskiej  - Naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Jarosławia za merytoryczne wsparcie,
 • Piotrowi Białemu – Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej za pomoc w organizacji międzynarodowego pokazu I pomocy,
 • Januszowi Dymek – Komendantowi Powiatowemu Policji w Jarosławiu za pomoc w organizacji międzynarodowego pokazu I pomocy,
 • Krzysztofowi Bałata – Dyrektorowi Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za pomoc w organizacji międzynarodowego pokazu I pomocy.

Dziękujemy za wielkie zaangażowanie i zapraszamy do dalszej współpracy w roku następnym.

Tekst: Ewa Załęska, Zdzisław Wójcik,

zdjęcia Zdzisław Wójcik.

Zapraszamy do galerii

Copyrigcht © 2019 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu